Türkiye: Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraati

29/11/2021
Appel urgent
en tr

Yeni bilgi
TUR 010 / 1120 / OBS 135.3
Beraat
Türkiye
25 Kasım 2021

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, yeni bilgiler edinmiştir ve Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) [1] Yüksek Onur Kurulu üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) [2] gönüllüsü olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in beraatı hakkında bilgilendirilmiştir.

19 Kasım 2021 tarihinde, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında delil yetersizliği nedeniyle “silahlı örgüte üye olmak” ve “terör örgütüne üye olmak” (sırasıyla TCK, Madde 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Madde 5/1) suçlamalarından beraat kararı vermiştir. Savcı bu beraat kararını temyiz etmiştir ve sonuç olarak temyizi bir ikinci derece mahkemesi inceleyecektir.

Gözlemevi, Dr. Gökalp’in, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye polisi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alındığını hatırlatır. 10 Şubat 2021 tarihinde, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in 80 günü aşkın tutukluluğunun ardından serbest bırakılması kararını vermiştir. 15 Ekim 2021 tarihinde Dr. Gökalp, davasının ikinci duruşmasına katılmak üzere yukarıda belirtilen mahkemenin huzuruna çıktı. Bu duruşmada, savcı son mütalaasını sundu ve Dr. Gökalp’e, "silahlı örgüte üye olmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca savcı, önceki yıllarda savunma avukatları tarafından sunulan argüman ve delillerin hiçbirini dikkate almadı.

Gözlemevi, Dr. Gökalp’in beraatını memnuniyetle karşılamakta, ancak yalnızca meşru insan hakları çalışmaları nedeniyle kovuşturulması söz konusu olduğundan, esasen hiçbir şekilde gözaltına alınmaması ve yargısal tacize maruz bırakılmaması gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca Gözlemevi, hekimlerin, TTB üyelerinin ve TİHV üyeleri ile gönüllülerinin barışçıl ve meşru insan hakları faaliyetleri nedeniyle ilk kez hedef alınmadığını hatırlatır. Bu uygulamalar, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı koşullarda sivil topluma yönelik bir tehdit olarak kullanılmaktadır.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerini terörle mücadele mevzuatını tüm muhalif sesleri hedef almak için kullanmayı bırakmaya ve Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik yargı düzeyindekiler dahil her türlü tacize derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırmaktadır.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız:

i. Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik yargı düzeyindekiler dahil her türlü taciz eylemine son verilmesinin ve her koşulda faaliyetlerini herhangi bir engelleme veya misilleme korkusu olmadan yürütebilmelerinin sağlanması;

iii. Muhalefetin susturulması ve insan hakları faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla terörle mücadele mevzuatının kötüye kullanılmasına son verilmesi.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***
Cenevre-Paris, 25 Kasım 2021

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:
• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18

Lire la suite
appelobs