Türkiye: 13 insan hakları avukatının yargısal tacizi devam ediyor

24/03/2020
Appel urgent
en tr

TUR 003 / 0320 / OBS 020.1
Keyfi tutuklama/
Seyahat yasakları/
Adli taciz
Türkiye
20 Mart 2020

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre aralarında Diyarbakır Barosu’ndan Mesut Beştaş, Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay ve Osman Çelik, Şanlıurfa Barosu’ndan Hidayet Enmek, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz ve Şeyhmus İnal, Şırnak Barosu’ndan Gürgün Kadirhan ile Şanlıurfa Barosu’ndan keyfi tutuklaması devam eden Sevda Özbingöl Çelik’in bulunduğu 13 önde gelen insan hakları avukatına yönelik adli taciz devam etmektedir.

Elde edilen bilgilere göre, 17 Mart 2020 tarihinde, Sulh Ceza Hakimliği, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay, Osman Çelik, Hidayet Enmek, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Şeyhmus İnal ve Gürgün Kadirhan’ın dahil olduğu 11 hak savunucusu, seyahat yasağı koşuluyla serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte, Sulh Ceza Hakimliği, Sevda Özbingöl Çelik’in avukat olarak “terör örgütü üyesi olmakla suçlanan kişileri” temsil etmesine ve “cezaevine ziyarette” bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar vermiştir. Gizli tanık, Çelik’in cezaevindekiler arasında iletişimi sağlayan avukatlar arasında olduğunu iddia etmiştir. Öte yandan, Mesut Beştaş başlangıçta hakkında bir yakalama emri çıkarılmasına rağmen gözaltına alınmamıştır.

Gözlemevi, Mesut Beştaş, Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay, Osman Çelik, Hidayet Enmek, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Şeyhmus İnal ve Gürgün Kadirhan’a uygulanan adli tacizi ve Sevda Özbingöl Çelik’in keyfi olarak tutuklanmasını, insan hakları alanında çalışan avukatlar olarak yürüttükleri meşru insan hakları faaliyetlerini cezalandırma amacı taşıması sebebiyle şiddetle kınamaktadır. Gözlemevi, Türkiye yetkililerine bu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve bu kişilerle birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı adli taciz dahil her türlü tacize son verilmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır.

Arka plan bilgisi:

12 Mart 2020 tarihinde sabahın erken saatlerinde Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay, Osman Çelik, Hidayet Enmek, Sevda Özbingöl Çelik, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Şeyhmus İnal ile Gürgün Kadirhan’ın ev ve ofisleri basılmış ve tamamı Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Her ne kadar başlangıçta Mesut Beştaş için de gözaltı kararı çıkarılmış olsa da, Beştaş gözaltına alınmamıştır. Aynı gün polis memurları kendisini aramak için ofisine gitmiş ancak orada olmadığını öğrenince ofisi terk etmiştir. Bu olaydan sonra polis, Beştaş’ı gözaltına almak için başka herhangi bir girişimde bulunmamıştır. On üç avukat cezaevindeki hükümlüler arasında iletişimi sağlayarak “terör örgütüne yardım” (Türk Ceza Kanunu Madde 220/7) ile suçlanmaktadır. Avukatların tamamının bilgisayarları ve iki avukatın ofislerinde bulunan bazı dava dosyalarına el konulmuştur. Mesut Beştaş dışındaki tüm avukatlar Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı sulh ceza hakimliğine göndererek Sevda Özbingöl Çelik’in tutuklanmasını talep edene kadar Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulmuştur.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız:

i. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Meşru insan hakları faaliyetlerini cezalandırma amacıyla keyfi olarak tutuklanan Sevda Özbingöl Çelik ile Türkiye’deki haksız olarak tutuklanan diğer tüm insan hakları savunucularının koşulsuz ve derhal salıverilmesi;

iii. Mesut Beştaş, Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay, Osman Çelik, Hidayet Enmek, Sevda Özbingöl Çelik, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Şeyhmus İnal ve Gürgün Kadirhan ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve misilleme korkusu ya da engelleme olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmelerinin sağlanması;

iv. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’de tutuklu bulunan diğer tüm insan hakları savunucularının giderek artan Covid-19 tehdidi karşısında sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve derhal serbest bırakılmaları da dahil olmak üzere sağlık ve güvenliklerinin korunması için gereken her türlü tedbirin alınması;

v. 9 Aralık 1998 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve özellikle 1. ve 12. Maddelerine uyulması;

vi. Türkiye tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmeler ve uluslararası insan hakları standartları uyarınca insan hakları ve temel özgürlüklere saygının her koşulda sağlanması.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Faks: +90 (312) 525 58 31. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr. Faks: +90 (0312) 419 33 70
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. Faks: + 32 2 511 04 50. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***
Paris-Cenevre, 20 Mart 2020

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:
• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• FIDH Telefon ve faksı: + 33 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• OMCT Telefon ve faksı: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

Lire la suite