Исчезновение члена парламента

28/03/2002
Communiqué
en ru