کمیسر عالی حقوق بشر: حکم اعدام برای کارورزِ درمانِ جایگزین کاربردِ نگران کننده اعدام را در ایران به نمایش می گذارد

05/08/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی

5 آگوست 2015 ـ زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار جنبشی عرفانی، نویسنده و کارورزِ نظریه های طبِ جایگزین مورد استفاده درایران و خارج ابراز کرد. دادگاه انقلاب طاهری را روز شنبه (1 آگوست 2015) به اتهام فساد بر روی زمین به اعدام محکوم کرد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، در این بیانیه که در ژنو منتشر شد، آقای زید رعد الحسین گفت: «استفاده ایران از مجازات اعدام مدت هاست که مشکل ساز بوده است: اعدام های زیاد به اتهام مواد مخدر، اعدام چندین نفر که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند، و سایر مواردی که با اتهام های به درستی تعریف نشده به صدور حکم اعدام منجر شده است.»

«محکومیت طاهری به چندین اتهام مبهم، حبس او گویا در سلول انفرادی و اکنون محکومیت او به اعدام، مسایل جدی اجرای عدالت و استفاده نگران کننده از مجازات اعدام در ایران را در کانون توجه جدی قرار می دهند.»

کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد که بر اساس حقوق بین المللی و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام را ملغا نکرده اند، از این مجازات تنها می توان برای «جرایم بسیار جدی» استفاده کرد که فقط به معنای جرایم مربوط به قتل عمدی تفسیر شده است. حتا در این صورت نیز، موازین صریح محاکمه عادلانه باید رعایت شود.

کمیسر عالی زید گفت: «من از دولتمردان ایران می خواهم فوری اتهام های طاهری را لغو و آزادی بی قید و شرط او را تضمین کنند. محکوم کردن فرد به اعدام به خاطر به کارگیریِ صلح آمیز آزادی بیان، دین یا اعتقاد بی عدالتی مطلق و نقض آشکار حقوق بین المللی حقوق بشر است.»

بنا به گزارش ها، ایران تاکنون در سال جاری (2015) بیش از 600 تن را اعدام کرده است. سال گذشته، دست کم 753 تن در این کشور اعدام شدند.

زید گفت: «من از دولت ایران به صراحت می خواهم فوری اجرای تمام اعدام ها را معلق کند و با ما و همکاران ما در زمینه راهبردهای جایگزین برای مبارزه با جنایت همکاری کند.»

سازمان ملل با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است و روند جهانی به سوی الغای مجازات اعدام در جریان است.

بیشتر بخوانید