کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: ایران از گورستان بهاییان در شیراز محافظت کند!

04/09/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی

سه تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، یعنی گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، آزادی دین، و مسایل اقلیت ها درخواست خود را از دولت ایران برای جلوگیری از تخریب گورستان بهاییان در شیراز به دست سپاه پاسداران تکرار کردند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران LDDHI (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، هایِنر بیلِه فِلت، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده، احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، و ریتا ایژاک، گزارشگر ویژه مسایل اقلیت ها، با انتشار بیانیه مشترکی در روز 4 سپتامبر 2014 (13 شهریور 1393)، اعلام کردند: «ما از گزارش های مربوط به ازسرگیری خاکبرداری در گورستانی که دست کم 950 تن از پیروان آیین بهایی دفن شده اند، نگران هستیم.»

هایِنر بیلِه فِلت، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده گفت: «گورستان ها، همچون عبادتگاه ها، لوازم اساسی استفاده از آزادی دین یا عقیده مردم و ابراز آن هستند. اهمیت آنها فراتر از وجود فیزیکى آنهاست. حمله به گورستان ها غیر قابل قبول و نقض عمدی آزادی دین یا عقیده است. دولت ایران باید فوری دست به اقدام بزند.»

بنا به گزارش ها، سپاه پاسداران تابلویی در این گورستان نصب کرده که جزییات طرح ساختن مرکز فرهنگی و ورزشی، مسجد، کتابخانه، رستوران، تئاتر و مرکز نگهداری کودکان را نشان می دهد. بقایای جنازه هایی را که در خاکبرداری های اولیه در ماه آوریل بیرون آمد گویا در کانالی در نزدیکی گورستان قرار داده اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، گفت: «بهاییان دارای آداب و رسوم مذهبی برای دفن مردگان در گورستان های خود هستند و دولت وظیفه دارد نه تنها به آنها احترام بگذارد بلکه این گورستان ها را از تخریب محافظت کند.»

ریتا ایژاک، گزارشگر ویژه مسایل اقلیت ها، از دولت ایران خواست اقدامات مشخصی برای حمایت از اقلیت های دینی انجام دهد. بهاییان قربانی آزار و خشونت بوده اند. دولتمردان باید آنها را از تبعیض بیشتر و افترا محافظت کند. برای محافظت از میراث فرهنگی اقلیت های دینی، از جمله محل دفن و دیگر اماکن دارای اهمیت مذهبی، باید اقداماتی انجام داد.»

رهبران جامعه بهایی از دولتمردان ایران و روحانیان مسلمانان درخواست کرده اند گورستان بهاییان را حفظ کنند. سه کارشناس سازمان ملل حیرت خود را از اظهارات فرمانده سپاه پاسداران شیراز ابراز کردند. این فرمانده گویا گفته است که بهاییان حقی در جامعه ایران ندارند و رژیم اسلامی برای «این فرقۀ ضالّه، کثیف و بی ریشه» اهمیتی قایل نیست.

آقای بیلِه فِلت گفت: «مسوؤلان دولت، گروه های دینی، سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها باید به طور مشترک و روشن علیه تحریک به نفرت از اقلیت ها و در این مورد خاص علیه بهاییان، موضع بگیرند.»

آقای شهید نیز گفت: «از موجودیت و هویت بهاییان باید بر اساس برابر با ادیان اصلی دیگر در ایران محافظت شود و آنها باید از آزادی اعلام اعتقاد و عمل به دین خود بدون هرگونه مداخله یا هر شکلی از تبعیض برخوردار باشند.»

او همچنین از دولت ایران خواست پرونده در حدود 126 بهایی را، که اکنون به خاطر برگزاری گردهمایی های مذهبی، دفاع از حق تحصیل یا اداره امور دینی و اداری جامعه خود در زندان به سر می برند، با چشم انداز آزاد کردن آنها مورد بازبینی قرار دهد.

بیشتر بخوانید
communique