وضعیت فلسطین: آزمونی برای دادگاه بین المللی جزایی

11/12/2017
رویدادها
en fa

شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو، سازمان ملل، نیویورک

دوشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، ۱۳:۱۵ ـ ۱۴:۳۰، اتاق D

ـ دولت فلسطین ـ الحق، مرکز حقوق اساسی (CCR) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

وضعیت فلسطین: آزمونی برای دادگاه بین المللی جزایی

دادستان دادگاه بین المللی جزایی در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ اعلام کرد که بررسی مقدماتی وضعیت در فلسطین را آغاز می‌کند تا تعیین کند که «آیا دلایل معقولی برای آغاز تحقیقات وجود دارد یا خیر.» پس از سه سال هنوز هیچ تحقیقاتی آغاز نشده است.

شرکت کنندگان در بحث میزگرد مشکلات افرادی را که با بررسی مقدماتی دادگاه در مورد فلسطین همکاری می‌کنند، ماهیت جنایت‌های مورد بررسی در دادگاه به ویژه در چارچوب فعالیت‌های شهرک نشین‌های کوچ نشین اسرائیل و فوریت دست زدن به اقدام در مورد جنایت‌های جاری را مورد بحث قرار خواهند داد.

برنامه

گرداننده بحث: کارین بونو، رئیس بخش عدالت بین المللی در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

خانم یاسمین زویِتر، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه فلسطین: همکاری با دادگاه اقدامی پرخطر در مورد فلسطین

کاترین گالاگر، مشاور حقوقی مرکز حقوق اساسی (CCR): جنایت‌های ناشی از حمله‌ها به غزه و تداوم محاصره

وصام احمد، مشاور ارشد الحق: برنامه‌ی استعماری شهرک سازی و ضرورت اقدام فوری دادگاه

بیشتر بخوانید