نشست جانبی در باره‌ی مدافعان حقوق بشر، ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷، ژنو

نشست جانبی
هزینه‌ی معافیت از مجازات: مبارزه‌ی چند منطقه ای جوامع تأثیریافته و مدافعان حقوق بشر در راه جبران موثر
چهارشنبه ۲۵ اکتبر، ۱۵:۰۰ ـ ۱۳:۰۰
مقر سازمان ملل در ژنو، اتاق XXII
(Palais des Nations UN Geneva, Room XXII)

نشست جانبی در چارچوب سومین اجلاس بدون محدودیت گروه تحقیق بین‌دولتی (IGWG) از ۲۳ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در ژنو برای گفت‌وگوهای مشروح در باره‌ی فرایند تدوین عهدنامه‌ی بین‌المللی الزام‌آور حقوقی برای تنظیم فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های دیگر اقتصادی برگزار می‌شود.

اعضای میزگرد نشست جانبی به شرحی که در اینجا آمده، تجربیات مدافعان حقوق بشر از مناطق مختلف را به منظور نشان دادن ضرورت به‌کارگیری زبان مشخص در عهدنامه‌ی بین‌المللی را برای توجه به خطرها و مشکلات رویاروی مدافعان حقوق بشر در محل مطرح خواهند کرد.

بیشتر بخوانید