نشست جانبی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره‌ی گستره‌ی عهدنامه بین‌المللی اقتصاد و حقوق بشر

نشست جانبی
گستره‌ی عهدنامه بین‌المللی اقتصاد و حقوق بشر:‌ غلبه بر بعضی از مشکلات در تعریف شرکت‌های مورد پوشش عهدنامه
سه‌شنبه ۲۴ اکتبر، ۱۵:۰۰ ـ ۱۳:۳۰
مقر سازمان ملل در ژنو، اتاق XXII
(Palais des Nations UN Geneva, Room XXII)

نشست جانبی در چارچوب سومین اجلاس بدون محدودیت گروه تحقیق بین‌دولتی (IGWG) از ۲۳ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در ژنو برای گفت‌وگوهای مشروح در باره‌ی فرایند تدوین عهدنامه‌ی بین‌المللی الزام‌آور حقوقی برای تنظیم فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های دیگر اقتصادی برگزار می‌شود.

نشست جانبی که شرح آن در اینجا آمده، از طریق موارد مشخص و تحلیل حقوقی، آگاهی و چشم‌انداز در باره‌ی گستره‌ی عهدنامه بین‌المللی ارایه خواهد کرد. در این نشست محدود بودن جزییات در پیش‌نویسِ اکوادور به شرکت‌های فراملیتی و روش کمک گفت‌وگوها به افزایش گستره‌ی عهدنامه توضیح داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید
communique