نامه به کشورهای عضو شورای حقوق بشر:‌ از توافق عمومی در باره‌ی گزارش‌گر ویژه‌ی مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید

07/03/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۸۴ سازمان بین‌المللی و ملی جامعه‌ی مدنی از سراسر جهان نامه‌ای سرگشاده‌ برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر ارسال کردند.

هشتاد و پنج سازمان جامعه‌ی مدنی از تمام نقاط جهان از هیأت شما می‌خواهند از تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضع مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید. فعالیت مدافعان حقوق بشر برای ترویج حقوق بشر، رعایت حاکمیت قانون و دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار و فراگیر حیاتی است. با وجود این نقش حساس، گزارش‌گر ویژه بر این نظر است که این مدافعان زیر «حمله‌ی بی‌سابقه» هستند و «شمار مدافعانی که در جهان کشته می‌شوند پیوسته افزایش می‌یابد.»

ماموریت گزارش‌گر ویژه برای توجه آشکار به وضعیت مدافعان حقوق بشر و تاکید بر ضرورت حمایت از آنها اساسی است. از زمان برقراری این نهاد در سال ۲۰۰۰، گزارش‌گران ویژه‌ی آن یکی پس از دیگری در حمایت از مدافعان و اجرای اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر نقش مشخصی ایفا کرده‌اند. آنها همچنین سهم مهمی در آشکار ساختن حمله‌ها به زنان مدافع حقوق بشر و ضرورت نشان دادن واکنش چندجانبه داشته‌اند.

کشورهای عضو طی نشست ۳۴ شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای را برای تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه به مدت سه سال مورد بررسی قرار خواهند داد. تمدید پیشنهادی این مأموریت فرصتی اساسی برای شورای حقوق بشر ایجاد می‌کند تا بر شناسایی نقش حساس مدافعان حقوق بشر در جامعه و در جهت ایجاد جهانی منصفانه، عادلانه و برابر تأکید کند.

ما از کلیه‌ی کشورها می‌خواهیم با پشتیبانی قاطع و بدون‌قیدوشرط از تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه، تعهد خود را به حقوق بشر، صلح و توسعه‌ی پایدار نشان دهند. گزارش‌گر ویژه و کلیه‌ی مسایل مربوط به آن از سال ۲۰۰۰ تاکنون از توافق عمومی در کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر برخوردار بوده‌اند.

پشتیبانی قاطع پایه‌ای برای تقویت محافظت از مدافعان حقوق بشر در قطعنامه‌ها و فعالیت آتی شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و گزارش‌گر ویژه به شمار خواهد رفت.

گزارش‌گر ویژه با فرض تمدید مأموریت خود طیفی از ابتکارهای مورد نیاز و مهم، از جمله کمک فنی کارشناسی، را برای حمایت از کشورها به منظور اطمینان‌یابی از اجرای کامل و مؤثر قطعنامه‌ها و توصیه‌های مربوط به مدافعان حقوق بشر در سطح ملی مشخص کرده است.

بنابراین، از هیأت شما می‌خواهیم با مشارکت مثبت در گفت‌وگوهای مربوط به قطعنامه‌ و امضای پیش‌نویس قطعنامه‌، از تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه پشتیبانی کنید.

جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای پشتیبانی و محافظت نگاهشان را به شورای حقوق بشر و کشورهای عضو آن دوخته‌اند و ما امیدواریم هیأت شما با ما همراه باشد.

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  International Service for Human Rights (ISHR)
  Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ), Nigeria
  African Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS),
  Alkarama Foundation
  Amnesty International, International
  Article 19, International
  Association for Advancement of Legal Right , Hong Kong
  Association for Progressive Communications (APC), International
  Association for promotion sustainable development, India
  Association for Women’s Rights in Development (AWID), Global
  Both ENDS, Netherlands
  Cairo Institute for Human Rights Studies, International
  CAN Pakistan/ Search For Justice, Pakistan
  Canada Tibet Committee, Canada
  Center for Inquiry, United States
  Center for International Environmental Law, United States of America
  Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Guatemala
  Christian Development Alternative (CDA), Bangladesh
  CIVICUS
  Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains, Burkina Faso
  Coalition Togolaise desv Défenseurs des Droits Humains , Togo
  CODDDHD, Niger
  Conectas Direitos Humanos, Brazil
  DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project), Uganda
  Earth and Human Rights of Mato Grosso, Brazil, Brasil
  East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), USA
  Edmund Rice International, International
  Environmental Management for Livelihood Improvement Bwaise Facility (EMLI), Uganda
  Euipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala
  Evt sain khursh Foundation , Mongolia
  EXCUBITUS - Derechos Humanos en Educacion, Venezuela
  Executive Director, Argentina
  Facilitate Global, England
  FIDH, in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, France
  Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama - Ecuador, Ecuador
  Front Line Defenders, International
  Global Initiative for Economic, Social & Cultural Rights,
  Global Witness, International
  Heartland Alliance Global Initiatives for Human Rights, Argentina
  Help & Shelter, Guyana
  Human Concern, Inc/HUCON, Liberia
  Human Rights First, United States
  Human Rights House Foundation, Geneva
  Human Rights Mouvement "Bir Duino-Kyrgyzstan", Kyrgyzstan
  Human Rights Watch, International
  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Región Mesoamericana
  Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos (INVESP), Venezuela
  International Accountability Project, International
  International Commission of Jurists, International
  International Humanist and Ethical Union, Belgium
  International Rivers, International
  Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala
  JASS (Just Associates)
  Justiça Global, Brazil
  Justice Connect, Australia
  Justice for All/Burma Task Force, USA
  Labour, Health and Human Rights Development Centree, Nigeria
  Mini Global Hetavad Skills Networks, Nigeria
  MiningWatch Canada, Canada
  Mongolian Women’s Employment Supporting Federation, Mongolia
  Muslims for Human Rights (MUHURI), Kenya
  Omega Research Foundation, United Kingdom
  One World Platform, Bosnia Herzegovina
  Oyu Tolgoi Watch, Mongolia
  Partnership For Justice Nigeria, Nigeria
  Peace Brigades International, International
  Plataforma Colombiana De Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, Colombia
  Plataforma Internacional contra la Impunidad, Central America
  Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Mexico
  RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights, Sweden
  Rivers without Boundaries International Coalition, International
  Rivers without Boundaries Mongolia, Mongolia
  Robert F. Kennedy Human Rights, United States
  Salesian Missions, International
  Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
  Social Justice Connection, Canada
  Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala, Guatemala
  Union Internationale des Avocats (UIA - International Association of Lawyers), International
  Unión Latinoamericana de Mujeres - ULAM, Perú
  Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, Bolivia
  Urgewald, Germany
  We Women Lanka, Sri Lanka
  World Organisation Against Torture (OMCT), in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, International
  Yemen organization for Defending Rights & Democratic Freedoms, Yemen
  Zo Indigenous Forum, India


اقدام کنید