فراخوان برای محافظت از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی مسایل مربوط به فلسطین

12/12/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

۹ دسامبر ۲۰۱۶ ـ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر ـ از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ از فعالیت کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر فعال برای دستیابی به عدالت در جهان تجلیل و همبستگی خود را با آنها ابراز و توجه را به وضعیت افراد و سازمان‌های فعال در باره‌ی فلسطین جلب می‌کنند. مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی حقوق بشر فلسطینیان در سراسر جهان با تهدیدهای رو به افزایش روبرو هستند و حمله به آنها رو به تشدید است.

مدافعان حقوق بشری که در فلسطین فعالیت دارند از روش‌های مختلف بدون خشونت‌ برای جلب توجه به نقض حقوق بشر به دست اسرائیل و خواست پاسخ‌گویی استفاده می‌کنند. اما پاسخ اسرائیل به کلیه‌ی این روش‌ها اقدام به سرکوب و ارعاب است [1]. اعتراض‌های هفتگی در سراسر کرانه‌ی باختری به‌طورِ منظم با خشونت ارتش اسرائیل روبرو می‌شوند.‌ هاشم خدر ابو ماریا، هماهنگ‌کننده‌ی ۴۵ ساله‌ی بین‌المللِ دفاع از کودکان ـ واحد بسیج مردمی در فلسطین در ژوئیه‌ی ۲۰۱۴ زمانی که در اعتراض‌های صلح‌آمیز هفتگی شرکت داشت با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد. مدافعان حقوق بشری که می‌کوشند بر نقض حقوق بشر نظارت و آنها را ثبت کنند، از جمله وکلای دادگستری که می‌کوشند از موکلان خود دفاع کنند، با ممانعت از آزادی تحرک و دسترسی روبرو می‌شوند و در خطر دستگیری و بازداشت به‌خاطر کار خود به‌سر می‌برند [2]. سازمان‌های حقوق بشر فلسطین که طی بررسی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی مطالبی در اختیار دادگاه گذاشته‌اند با حمله‌های شدیدتری مواجه شده‌اند. کارکنان سازمان‌های فلسطینی الحق و المیزان تهدید به مرگ شده‌اند و کارزار وسیعتری برای بی‌اعتبار و بی‌ثبات کردن این سازمان‌ها به راه افتاده است [3]. از جمله‌ی این کارزارها هک کردن ایمیل‌ها، تماس‌های تلفنی ترساننده به کارکنان و کوشش برای بازداشتنِ تأمین‌کنندگان کمک مالی بوده است. هدف تمام این اقدام‌ها منحرف کردن این سازمان‌ها از فعالیت اساسی حقوق بشری‌شان است. با وجود این‌که دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی و مسؤولان دیگر این تهدیدها را تشخیص داده‌اند [4]، اقدام به ارعاب ادامه یافته است.

علاوه بر این، مدافعان حقوق بشری که در اروپا و ایالات متحد آمریکا در زمینه‌ی مسایل مربوط به فلسطین فعالیت می‌کنند به‌خاطر جلب توجه به نقض حقوق بشر در اسرائیل زیر فشار روبه‌افزایش هستند [5]. اسرائیل فراخوان به مشارکت در «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» (BDS) به روش صلح‌آمیز را ـ که با توجه به پاسخ‌گو نبودن اسرائیل به‌خاطر نقض حقوق بشر بر اساس حقوق بین‌المللی به راه افتاده ـ «تهدید استراتژیک» تلقی کرده و با آن در فلسطین و در سراسر جهان از طریق اقدام‌های خشن و تنبیهی مقابله کرده است [6]. افراد و مؤسسه‌های فعال در دفاع از حقوق فلسطینی‌ها در ایالات متحد آمریکا، از جمله از طریق فعالیت‌های «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات»، هدف حمله قرار گرفته‌اند [7]، از جمله از طریق آزار اینترنتی [8]، تجسس و مراقبت، تهدید جسمانی [9] ، شکایت‌های بی‌اساس [10] ، کارزارهای ارعاب با معرفی این فعالان به‌عنوان حامیان تروریسم و ضدیهودی [11]، و حتا تحقیقات انضباطی و کیفری و تنبیه به‌خاطر فعالیت‌های اعتراضی آنها [12]. هدف از اقدام‌های قانونگذاری در ایالات متحد آمریکا مجازات فعالیت به‌خاطر حقوق فلسطینی‌ها و مشارکت در «تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات» است [13].

هدف از این حمله‌ها در مجموع ساکت کردن و تضعیف هر مقاومتی در برابر سیاست‌های غیرقانونی اسرائیل است و نباید آنها را به تنهایی در نظر گرفت. بلکه باید آنها را در چارچوب گسترده تر مصونیت از مجازات در خود اسرائیل و تن زدن کشورهای دیگر از پاسخ‌گو ساختن اسرائیل به‌خاطر ارتکاب جرایم تصریح شده در حقوق بین‌المللی بررسی کرد.

حق شهروندان و سازمان‌ها در سطح بین‌المللی و ملی [14] برای مشارکت در روش‌های جایگزین برای پاسخ‌گو ساختن و دفاع از عدالت برای فلسطینیان به رسمیت شناخته شده است [15]. سازمان‌های ما بر جهان‌شمول بودن حقوق بشر، از جمله حق «مشارکت در فعالیت صلح‌آمیز علیه نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» [16] تأکید می‌کنند و کلیه‌ی دولت‌ها را فرا می‌خوانند تا از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی مسایل مربوط به فلسطینی‌ها محافظت کنند.

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  سازمان‌های امضاکننده:
  · Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

  · Addameer

  · Al-Haq

  · Al Mezan Center for Human Rights

  · American Friends Service Committee

  · American Muslims for Palestine

  · Arab American Institute

  · Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights

  · Bill of Rights Defense Committee & Defending Dissent Foundation

  · Center for Constitutional Rights

  · Defence for Children International- Palestine Section

  · FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

  · Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights

  · Palestine Legal

  · Ramallah Center for Human Rights Studies

  · US Campaign for Palestinian Rights

  · World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders


اقدام کنید