عربستان سعودی: فراخوان فوری برای آزادی مدافعان حقوق بشر

12/03/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

در حالیکه شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پس از انتصاب به عنوان جانشین پادشاه، نخستین دیدار خود از پایتخت‌های کشورهای غربی را انجام می‌دهد، سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده در زیر مایل هستند توجه میزبانان او و جامعه‌ی بین‌المللی را به تداوم حبس شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی دیگر به خاطر فعالیت صلح‌آمیزشان در عربستان سعودی جلب کنند.

عبدالعزیز الشبیلی، عیسی الحمید، عبدالرحمان الحمید، فوزان الحربی، صالح العشوان، شیخ سلیمان الرشودی، عبدالله الحامد، محمد القحطانی، عبدالکریم یوسف الخضر، محمد صالح البجادی و عمر السعید که همگی اعضای «جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان» (ACPRA) هستند، در محاکمه‌های ناعادلانه به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز و فعالیت حقوق بشری خود در مجموع به حدود ۲۰۰ سال زندان و ممنوعیت از سفر محکوم شده‌اند. سازمان مستقل غیردولتی «جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان» در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹ برای پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی در این کشور و درخواست اصلاحات صلح‌آمیز دموکراتیک، از جمله پادشاهی مشروطه، پارلمان انتخابی، ایجاد قوه‌ی قضاییه مستقل و محاکمه‌های عادلانه تشکیل شد. این سازمان همچنین درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر گزارش داده، به قربانیان و بستگان آنها در شکایت‌های حقوقی علیه مسئولان کمک کرده و موارد نقض حقوق بشر را به نهادهای سازمان ملل اطلاع داده است. اما دولتمردان سعودی ۵ سال پیش در این روز یعنی ۹ مارس ۲۰۱۳ این سازمان را ممنوع اعلام کردند.

محمد بن سلمان در لندن و واشنگتن برنامه‌های بلندپروازانه‌ی خود برای تغییر اقتصادی و اجتماعی در عربستان را به عنوان برنامه‌ی جسورانه‌ی اصلاحات ترویج می‌کند. به اعتقاد ما، اصلاحات واقعی باید با رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تضمین آنها آغاز شود. ولیعهد به زنان عربستان سعودی قول داده به زودی برای نخستین بار در سه دهه‌ی گذشته اجازه‌ی رانندگی خواهند داشت، اما زندانیان عقیدتی که جرئت کرده بودند از حق رانندگی زنان دفاع کنند، مثل علا برینجی و عصام كوشك، حکم‌های طولانی زندان را می‌گذرانند. یکی دیگر از مبارزان سرشناس مدافع حقوق زنان، وکیل حقوق بشری ولید ابوالخیر، بنیانگذار «نظارت بر حقوق بشر در عربستان» است که در ژوئیه ۲۰۱۴ بر اساس قانون ضدتروریسم محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. مبارزان حقوق زنان رانندگی را تنها گام کوچک و نخست برای برابری و آزادی زنان می‌دانند و خواهان اقدام بسیار مهم تری هستند: پایان دادن به نظام قیمومت که به مردان سعودی اجازه می‌دهد جنبه‌های بسیاری از زندگی دختران، همسران، خواهران و مادران خود را کنترل کنند.

اما تمام کسانی که در عربستان سعودی به مقابله با کارنامه‌ی حقوق بشراین کشور برمی‌خیزند، به روش مسالمت آمیز خواهان آزادی‌های اساسی می‌شوند، با حبس خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و حکم‌های طولانی زندان روبه رو می‌شوند.

سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر یک بار دیگر از دولتمردان سعودی می‌خواهند فوری و بدون قید و شرط تمام اعضای زندانی جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان و نیز کلیه‌ی زندانیان عقیدتی را آزاد و شرایطی ایمن و تسهیل کننده برای مدافعان حقوق بشر فراهم کنند. ما رهبران و مسئولان غربی را که با شاهزاده محمد بن سلمان و هیئت همراه او دیدار می‌کنند، فرا می‌خوانیم که از او بخواهند تا کلیه‌ی کسانی را که به خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی زندانی هستند آزاد کند، تمام اتهام‌های مربوط به فعالیت‌های حقوق بشری را لغو و حقوق بشر و آزادی را به عنوان پایه همه‌ی اصلاحات در عربستان سعودی رعایت کند.

القسط ـ مدافع حقوق بشر
دیده‌بان حقوق بشر
الکرامه
عفو بین‌الملل
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر)
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر)

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  - ALQST for Human Rights +442089047684
  - HRW Tel: +961-1-217670 Fax: +961 1 217672 Email: beirut@hrw.org
  - Alkarama +41 22 734 10 07
  - Amnesty International +4420 7033 1500
  - FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  - World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  - FIDH: Audrey Couprie: +33 6 48 05 91 57 / Samuel Hanryon: +33 6 72 28 42 94 - OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39


اقدام کنید

communique