عدالت برای برتا کاسِرِز، حمایت از مدافعان حقوق بشر در آمریکای لاتین

05/03/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

شبکه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ آمریکای لاتین، که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هر دو عضو آن هستند، و مجموعه‌ی بین المللی سازمان‌های کاتولیک عدالت اجتماعی (CIDSE) که باهم بیش از ۵۷ سازمان اروپایی و بین المللی را در بر می‌گیرند، با بازتاب درخواست‌های شورای مدنی سازمان‌های مردمی و بومی هندوراس (COPINH) و با حمایت نمایندگان پارلمان اروپا خواهان عدالت برای برتا کاسِرِز، یادآوری او و تضمین عدم تکرار و نیز حمایت از مدافعان حقوق بشر در هندوراس و سراسر آمریکای لاتین هستند.

برتا کاسِرِز، رهبر بومی لِنکا و هماهنگ کننده‌ی شورای مدنی سازمان‌های مردمی و بومی هندوراس، روز ۲ مارچ ۲۰۱۶ در محل مسکونی خود در لا اسپرانزا در هندوراس به قتل رسید. بر اساس اطلاعاتی که تا کنون در دست است، حتا پس از دو سال، چندان پیشرفتی در تحقیقات در این پرونده به دست نیامده است. دادرسی‌های قضایی عمومی ۸ متهم بازداشت شده چندین بار به تعویق افتاده است. گزارشی که گروه بین المللی مشاوره‌ی کارشناسان در نوامبر ۲۰۱۷ منتشر کرد، نبودِ آشکار توجه لازم در تحقیقات از جمله عدم توجه به طراحان فکری احتمالی قتل به نمایش گذاشت.

برتا کاسِرِز زندگی خود را صرف دفاع از حقوق زمین و فرهنگی مردمان بومی، زنان، مردم گاریفونا و دهقانان کرد. او در سطح کشور و بین المللی به عنوان مدافع حقوق بشر شناخته شده بود و جایزه‌ی گلدمن را در سال ۲۰۱۵ به خاطر مبارزه در دفاع از سرزمین، منابع طبیعی ومادر زمین دریافت کرد. او در سال‌های پیش از کشته شدن به خاطر فعالیت در مخالفت با سدهای هیدرو الکتریک و استخراج معادن که بدون آگاهی آزادانه و قبلی مردم بومی ساکن منطقه به اجرا در می‌آمد، قربانی آزار، ارعاب، تهمت زنی و مجرم شماری دولتی و غیر دولتی بود. برتا از سال ۲۰۰۹ از اقدام‌های حمایتی کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی (IACHR/CIDH) برخوردار شده بود. اما این حمایت‌ها از او در مقابل حمله‌های متعدد و در نهایت قتل محافظت نکرد.

مورد برتا کاسِرِز بازتاب واقعیتی است که مدافعان حقوق بشر فعال محیط زیست و زمین در آمریکای لاتین با آن روبرو هستند. مورد دیگر نمادین به مکزیک مربوط است: ایزیدرو بالدِنِگرو، فعال سرشناس بومی که علیه قطع غیرقانونی درختان در جنگل قدیمی سی‌یرا مادرِه اُکسیدنتال در منطقه تاراهومارا / راراموری مبارزه می‌کرد، در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ در چی‌هواهوا به قتل رسید. او در سال ۲۰۰۵ جایزه‌ی محیط زیست گلدمن را دریافت کرده و عفو بین‌الملل او را زندانی وجدان اعلام کرده بود.

پس از قتل برتا کاسِرِز، شمار قتل مدافعان حقوق بشر که از اقدام‌های حمایتی کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی برخوردار بودند به میزان نگران کننده‌ای در این منطقه افزایش یافته است. این وضعیت، همراه با عدم پیشرفت در روشن شدن مورد فعالان به قتل رسیده، تهاجم جدی به مدافعان حقوق بشر به شمار می‌رود و معافیت از مجازات در سطح گسترده ایجاد می‌کند.

دو سال پس از وقوع جنایت، شبکه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ آمریکای لاتین و مجموعه‌ی بین المللی سازمان‌های کاتولیک عدالت اجتماعی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را فرا می‌خوانند تا، در هماهنگی با تعهد اروپا به حمایت از مدافعان حقوق بشر، از دولت هندوراس خواهان انجام کلیه اقدام‌های ضروری برای پیگرد عاملان عملی و فکری قتل برتا کاسِرِز بشوند.

بیشتر بخوانید