سرکوب به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری؛ حکم‌های زندان علیه ۱۲ مدافع حقوق بشر

20/12/2019
درخواست فوری
en fa

برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران خواست کلیه‌ی اتهام‌ها علیه خانم‌ها پروین محمدی، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری،‌هاله صفرزاده، اعظم خضری جوادی، آنیشا اسداللهی و ناهید خداجو و آقایان علی نجاتی، علیرضا ثقفی خراسانی، حسن سعیدی و رسول طالب مقدم و تمامی مدافعان حقوق بشر دیگر را لغو کنند و به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه آنها و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند.

فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
اطلاعات تازه
IRN 008 / 1219 / OBS 109
حکم محکومیت/
حبس خودسرانه

ایران
۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آذر ۱۳۹۸)

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از محکومیت ۱۲ مدافع حقوق کارگری و حبس خودسرانه‌ی دو تن از آنها به‌خاطر تظاهرات صلح‌آمیز در آوریل و مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸) مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) دادگاه تجدید نظر حکم خانم عاطفه رنگریز، پژوهش‌گر، و مرضیه امیری، روزنامه‌نگار را به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) به پنج سال زندان محکوم کرد. این دو تن در گردهمایی روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) در تهران دستگیر و در اواخر اکتبر ۲۰۱۹ (اوایل آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه آزاد شده بودند. شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مرحله‌ی بدوی خانم رنگریز را به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و خانم امیری را به ۱۰ سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده بود و آنها علیه این حکم‌ها اعتراض کرده بودند. هر دوی آنها آزاد هستند ولی در خطر دستگیری به سر می‌برند.

روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸)، آقای علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که در گردهمایی روز اول ماه مه دستگیر شده بود، در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر اساس ماده‌ی ۶۱۰ به پنج سال زندان محکوم شد. محاکمه‌ی او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار شده بود. وی آزاد است و به حکم اعتراض خواهد کرد.

روز ۷ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۶ آذر ۱۳۹۸)، خانم پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران به اجرای احکام ناحیه‌ی ۱ کرج احضار و برای گذراندن حکم یک سال زندان به زندان کچویی در استان البرز منتقل شد و هنوز در حبس به سر می‌برد. خانم محمدی به همراه دو عضو کانون نویسندگان ایران و مدافع حقوق کارگری خانم‌ هاله صفرزاده و آقای علیرضا ثفقی خراسانی روز ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) در گردهمایی کارگران در پارکی در کرج دستگیر و پس از ۱۵ روز به قید وثیقه آزاد شده بودند. دادگاه انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۹ (۲ شهریور ۱۳۹۸) هر سه تن را به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰) محاکمه و در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۹ (۸ شهریور ۱۳۹۸) به یک سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر محکومیت و حکم زندان آنها را در اوایل اکتبر ۲۰۱۹ (اواخر شهریور ۱۳۹۸) تایید کرد. خانم صفرزاده و آقای ثفقی خراسانی آزاد هستند، اما برای گذراندن حکم‌ زندان احضار شده‌اند و در خطر دستگیری به سر می‌برند.

شش مدافع حقوق بشر دیگر که همگی در گردهمایی روز اول ماه مه در تهران دستگیر شده بودند نیز به حکم‌های زندان محکوم شده‌اند.

روز ۴ دسامبر ۲۰۱۹، شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران خانم ندا ناجی، فعال حقوق مدنی و مدافع حقوق کارگری را به اتهام‌ «اهانت به ماموران دولتی» (ماده‌ی ۶۰۹) به شش ماه زندان و بر اساس ماده‌ی ۶۱۰ به پنج سال زندان محکوم کرد. محاکمه‌ی او در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۹ آبان ۱۳۹۸) برگزار شده بود. در صورت تایید محکومیت در دادگاه تجدید نظر، او باید حکم پنج سال زندان را بگذراند. خانم ناجی پس از دستگیری تا ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین در حبس انفرادی ماند، سپس به زندان قرچک در جنوب تهران و دوباره در تاریخ ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) به زندان اوین منتقل شد. وی هنوز در اوین زندانی است و علیه حکم خود اعتراض کرده است.

در اواخر نوامبر ۲۰۱۹ (اوایل آذر ۱۳۹۸)، خانم آنیشا اسداللهی، مهندس و معلم، نیز به اتهام اخلال در نظم عمومی (ماده‌ی ۶۱۸) در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. خانم اسداللهی چهار روز پس از دستگیری آزاد شد، ولی دوباره در تاریخ ۱۸ ژوئن (28 خرداد) دستگیر و روز 6 اوت (15 مرداد) به قید وثیقه آزاد شد. او علیه محکومیت و حکم خود اعتراض کرده است و در انتظار نتیجه‌ی آن به سر می‌برد.

روز ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۰ مهر ۱۳۹۸)، خانم ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، بر اساس ماده‌های ۶۱۰ و ۶۱۸ در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شد و در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) به شش سال زندان به‌خاطر اتهام نخست و یک سال زندان به‌خاطر اتهام دوم، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و رونویسی دو «کتاب مشخص» محکوم شد. خانم خداجو ۳۳ روز پس از دستگیری به قید وثیقه آزاد شده بود. او آزاد است و علیه محکومیت و حکم خود اعتراض کرده است و در انتظار نتیجه‌ی آن به سر می‌برد.

آقایان حسن سعیدی و رسول طالب مقدم، اعضای سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که پس از بیش از یک ماه پس از دستگیری به قید وثیقه آزاد شده بودند، در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شدند. آقای سعیدی یر اساس ماده‌های ۶۱۰ و ۶۱۸ و آقای طالب مقدم بر اساس ماده‌های ۵۰۰ و ۶۱۸ متهم شدند. در اواخر اوت ۲۰۱۹ (اوایل شهریور ۱۳۹۸)، آقای سعیدی به پنج سال زندان، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. آقای طالب مقدم نیز به دو سال زندان، دو سال تبعید در استان خراسان جنوبی، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. هر دو تن علیه محکومیت و حکم خود اعتراض کرده‌اند و در انتظار نتیجه‌ی آن به سر می‌برند.

دست‌کم ۱۶ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در ۱۰ روز نخست دسامبر (اواسط آذر ماه) به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

در اواخر اوت ۲۰۱۹، خانم اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)، عضو اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، پس از محاکمه بر اساس ماده‌های ۶۱۰، ۵۰۰ و ۶۱۸ در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مجموع به هفت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. خانم جوادی پس از دستگیری ۲۹ روز در بازداشت بود. او آزاد است و علیه محکومیت و حکم خود اعتراض کرده است و در انتظار نتیجه‌ی آن به سر می‌برد.

برنامه‌ی نظارت نگرانی خود را از حکم‌های زندان و حبس خودسرانه‌ی خانم‌ها پروین محمدی و ندا ناجی و نیز حکم‌های زندان علیه خانم‌ها عاطفه رنگریز، مرضیه امیری،‌هاله صفرزاده، اعظم خضری جوادی، آنیشا اسداللهی و ناهید خداجو و آقایان علی نجاتی، علیرضا ثقفی خراسانی، حسن سعیدی و رسول طالب مقدم ابراز می‌‌کند. این گونه اقدام‌ها گویا فقط هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق آنها از حقوق کارگران را دنبال می‌کند. برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان می‌خواهد فوری و بدون‌قیدوشرط به آزار آنها و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اقدام‌ها‌ی درخواستی:

با نوشتن نامه به دولت‌مردان ایران از آنها بخواهید:
 کلیه‌ی اتهام‌ها علیه خانم‌ها پروین محمدی، ندا ناجی، رنگریز، مرضیه امیری،‌هاله صفرزاده، اعظم خضری جوادی، آنیشا اسداللهی و ناهید خداجو و آقایان علی نجاتی، علیرضا ثقفی خراسانی، حسن سعیدی و رسول طالب مقدم و تمامی مدافعان حقوق بشر دیگر را لغو کنند و به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه آنها و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌ها‌ی به‌حق حقوق بشری آنها را تضمین کنند؛
ـ فوری و بدون‌قیدوشرط خانم پروین محمدی و خانم ندا ناجی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران را آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و گویا فقط هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق آنها از حقوق کارگران را دنبال می‌کند؛
 در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم‌ها پروین محمدی و ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری،‌هاله صفرزاده، اعظم خضری جوادی، آنیشا اسداللهی و ناهید خداجو و آقایان علی نجاتی، علیرضا ثقفی خراسانی، حسن سعیدی و رسول طالب مقدم و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران را تضمين کنند؛
 در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌ها‌ی ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
 تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

نشانی‌ها‌ در اینجا: https://fidh.org/24340

لطفاً به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آذر ۱۳۹۸)

لطفاً ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره‌ی این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
********
تماس با برنامه‌ی نظارت برای اطلاعات بیشتر:
• Email: Appeals@fidh-omct.org
• Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

بیشتر بخوانید