ایران: هفت مدافع حقوق بشر در بازداشت خودسرانه را آزاد کنید!

05/09/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
پیام رسانه‌ای

تازه‌ترین موج سرکوب مدافعان حقوق بشر

پاریس ـ ژنو، ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۴ شهریور ۱۳۹۷) ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ مشارکت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) ـ امروز اعلام کرد: دولتمردان ایران باید فوری و بدون قیدوشرط کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را که در هفته‌ها‌ی اخیر خودسرانه بازداشت کرده‌اند آزاد کنند و به کلیه‌ی اقدام‌های آزاردهنده علیه آنها پایان دهند.

دولتمردان ایران از ۱۸ اوت ۲۰۱۸ (۲۷ مرداد ۱۳۹۷) تاکنون دست کم هفت مدافع حقوق بشررا دستگیر کرده‌اند.

آقای رضا خندان، مدافع حقوق بشر و همسر وکیل حقوق بشری زندانی خانم نسرین ستوده، روز ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۳ شهریور ۱۳۹۷) در خانه‌اش در تهران دستگیر شد. او پیگیرانه برای جلب توجه به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله زندانی شدن مدافعان حقوق بشر و پیگرد قضایی زنانِ فعال علیه تحمیل حجاب اجباری، فعالیت کرده است.

خانم هدی عمید، وکیل حقوق بشری و مدافع حقوق زنان، و خانم نجمه واحدی، مدافع حقوق زنان، نیز روز ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۰ شهریور ۱۳۹۷) در خانه‌شان در تهران دستگیر شدند. دولتمردان ایران دلیل دستگیری آنها را اعلام نکردند. این دو مدافع حقوق بشر «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برای زنان برگزار می‌‌کردند و در گذشته نیز در کمپین‌های مختلف دفاع از حقوق زنان در ایران فعال بوده‌اند.

آقایان پیام درفشان و فرخ فروزان کرمانی، دو وکیل حقوق بشری، روز ۳۱ اوت ۲۰۱۸ (۹ شهریور ۱۳۹۷) در حین دیدار با خانواده وکیل حقوق بشری آرش کیخسروی در شهر کرج، در غرب تهران پایتخت ایران، دستگیر شدند. دولتمردان ایران دلیلی برای دستگیری این دو وکیل دادگستری ارائه نکردند. آقای کیخسروی به همراه وکیل حقوق بشری دیگر آقای قاسم شعله سعدی روز ۱۸ اوت ۲۰۱۸ (۲۷ مرداد ۱۳۹۷) در جلوی مجلس ایران دستگیر شده بود. آقای درفشان وکیل آقای کیخسروی و یکی از وکلای مدافع خانم نسرین ستوده است.

برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را از تداوم موج دستگیری مدافعان حقوق بشر ـ که گویا به قصد مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنها انجام می‌‌شود ـ ابراز می‌ کند و از دولتمردان ایران می‌ خواهد به کلیه‌ی اقدام‌های آزار دهنده علیه تمامی مدافعان حقوق بشر پایان دهند و از امکان ادامه‌ی فعالیت بدون مانع آنها اطمینان حاصل کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر:
· FIDH: Maryna Chebat Tel: +33 6 48 05 91 57 / Email: mchebat@fidh.org / Samuel Hanryon: +33 6 72 28 42 94/ Email: shanryon@fidh.org
· OMCT: Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39 / Email: dr@omct.org

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

بیشتر بخوانید