توصیه های فدراسیون به سیزدهمین مجمع کشورهای عضو اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی

به مناسبت سیزدهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی که از 8 تا 17 دسامبر 2014 در نیویورک برگزار خواهد شد، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هیأتی چند ملیتی را برای ارایه موضع خود در باره مسایل مربوط به کارکرد دادگاه و نقش آن در تأمین عدالت و پاسخگویی به قربانیان در سراسر جهان به نیویورک اعزام خواهد کرد. در شرایطی که نشست مجمع کشورهای عضو به تهدیدهای جدی علیه بنیاد اختیارات دادگاه بین المللی جزایی توجه خواهد کرد، فدراسیون موضع خود را با توصیه هایی به کشورهای عضو و دادگاه بین المللی جزایی و نیز گزارشی را برای ساختارزدایی از پنج افسانه درباره مشارکت قربانیان در دادرسی های دادگاه بین المللی جزایی منتشر می کند.

پاتریک بُدُوَن، رییس افتخاری فدراسیون، گفت: «همچون سال 2013، دادگاه بین المللی جزایی در این نشست مجمع کشورهای عضو با پیشنهادهایی از دولت کنیا روبرو است که استقلال و اختیارات دادگاه را به طور جدی به خطر می اندازند. دولتمردان کنیا نه تنها قصد دارند مصونیت هایی را برای روسای شاغل کشورها و دولت ها در این دادگاه برقرار کنند بلکه از مجمع کشورهای عضو درخواست کرده اند نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده های کنیا را مورد بحث قرار دهد. این تلاش ها برای مداخله در استقلال قضایی و دادرسی دادگاه قابل تحمل نیست.»

کشورهای عضو در سیزدهمین نشست مجمع کشورهای عضو شش قاضی جدید، و رییس، معاونان و اعضای دفتر «مجمع کشورهای عضو» را انتخاب خواهند کرد. فدراسیون از انتخاب آتی رییس پیشین فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر صدیقی کابا، به عنوان اولین رییس آفریقایی مجمع کشورهای عضو ، استقبال می کند. در زمانی که رابطه نوینی بین دادگاه بین المللی جزایی و اتحادیه آفریقا ضروری است، فدراسیون برای او در این موضع تازهِ ریاست و مشارکت با کشورهای عضو برای تعهد در دفاع از اجرای موثر روح و نص اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی آرزوی موفقیت می کند.

کشورهای عضو در این مجمع بخشی از نشست عمومی را به بحث در باره همکاری، به ویژه در تحقیقات و دادرسی هایی مربوط به جرایم جنسی و مرتبط با جنسیت اختصاص خواهند داد. کاترین گالاهر، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، که در سیزدهمین نشست مجمع کشورهای عضو حضور خواهد داشت، گفت: «کشورهای عضو باید فعالانه در بحث ها مشارکت کنند و اقدامات مشخصی را در حمایت از تحقیقات و دادرسی های مربوط به جرایم جنسی و مرتبط با جنسیت در سطح بین المللی و ملی برای تصویب در نظر بگیرند.»
کشورهای عضو همچنین بودجه دادگاه برای فعالیت های دادگاه بین المللی جزایی در سال در سال 2015 را به تصویب خواهند رساند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از مجمع کشورهای عضو می خواهد تا بودجه ای را تصویب کنند که به دادگاه امکان واکنش موثر به مشکلات مطرح در موارد رو به افزایش رسیدگی ها، تحقیقات و دادرسی ها بدهد و بدین ترتیب عدالت را برای قربانیان و متهمان تأمین کند.

کشورهای عضو پیشنهادهایی را برای اصلاح رویه رسیدگی به دلایل و نیز اساسنامه را مورد بحث قرار خواهند داد. آنها در باره مسایلی از جمله همکاری، اصل تکمیلی بودن، قربانیان و جوامع متاثر از جرایم، کمک حقوقی و واسطه ها رهنمودهایی به دادگاه و طرف های دیگر ارایه خواهند کرد. فدراسیون از کشورهای عضو می خواهد از کوشش های دادگاه بین المللی جزایی برای مقابله با معافیت از مجازات در مورد نسل کشی، جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی پشتیبانی و از یکپارچگی اساسنامه رُم حمایت کنند. کشورهای عضو باید مشارکت واقعی قربانیان در دادرسی های دادگاه بین المللی جزایی را که نوآوری تاریخی اساسنامه آن است، تقویت کنند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) با هیأتی به ریاست معاونان فدراسیون کاترین گالاگر (ایالات متحده امریکا) و شَعوان جَبارین (فلسطین) و با نمایندگانی از سازمان های عضو فدراسیون و سازمان های همکار آن در کنیا، اوکراین، مکزیک، لیبی، اسراییل و فلسطین در نشست مجمع حضور خواهد داشت.

فدراسیون به ویژه در رویدادهای زیر به عنوان سخنران و/یا برگزارکننده مشارکت خواهد کرد:
• نشست مطبوعاتی «ائتلاف حمایت از دادگاه بین المللی جزایی»، 9 دسامبر
• نشست جانبی مشترک فدراسیون، مرکز آزادی های مدنی (اوکراین) و مشارکت بین المللی حقوق بشر در باره اوکراین («اوکراین، توجه به معافیت از مجازات و دادگاه بین المللی جزایی)، 11 دسامبر
• نشست جانبی مشترک فدراسیون و «کمیسیون دفاع و حمایت از حقوق بشر در مکزیک» («پاسخگویی یا جرایم بین المللی در مکزیک: دادگاه بین المللی جزایی به عنوان امکان جبران برای قربانیان»)، 11 دسامبر
• نشست جانبی مشترک فدراسیون و «صلح بدون عدالت ممکن نیست» در باره لیبی («پاسخگویی برای نقض حقوق بشر در لیبی»)، 12 دسامبر
• میزگرد بحث فدراسیون در باره حقوق قربانیان («بازاندیشی در باره تحولات ساختاری و قانونی در مورد حقوق قربانیان در دادگاه بین المللی جزایی»)، 15 دسامبر

موضع فدراسیون را بخوانید: توصیه های فدراسیون به سیزدهمین مجمع کشورهای عضو اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی

FIDH Recommendations to the 13th Assembly of States Parties to the Statute of the ICC - December 2014 [EN]

گزارش فدراسیون را نیز بخوانید: پنج افسانه درباره مشارکت قربانیان در دادرسی های دادگاه بین المللی جزایی

بیشتر بخوانید
rapport