هیأت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در چهاردهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم (ASP)

هیأت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در چهاردهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم (ASP)، 26ـ18 نوامبر 2015 در لاهه حضور دارد. هیأت ما را در این صفحه دنبال کنید و اخبار آن را در #ASP14 ببینید.

در آغاز روز دوم، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی فاتی بن‌سودا با سازمان‌های غیردولتی دیدار کرد.

بیشتر بخوانید