رئیس فدراسیون در گرجستان از خواسته‌ی قربانیان سال ۲۰۰۸ برای جبران موثر و زندگی آبرومندانه حمایت کرد

10/02/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر دیمیتریس کریستو پولوس طی دیداری سه روزه از گرجستان از ۵ تا ۷ فوریه ۲۰۱۸ پیام‌ها و توصیه‌های گزارش مشترک فدراسیون و مرکز حقوق بشر را به دولتمردان گرجستان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مردم و نیز نمایندگان دادگاه بین المللی جزایی ارائه کرد. این گزارش با عنوان «زندگی بر روی تیغه: تلاش قربانیان برای دست یافتن به پاسخگویی ـ تداوم تاثیر جنگ روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸» در پی دیدار هیئت‌هایی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و به ویژه مأموریت حقیقت یابی در جون و جولای ۲۰۱۷ تنظیم شده است. به این منظور، با حدود ۴۰ تن از قربانیان جنایت‌های بین المللی که در سال ۲۰۰۸ در ۱۰ روستا در نزدیکی خط مرزی اداری و یکی از اردوگاه‌های آوارگان داخلی رخ داده بود، مصاحبه شد.

سازمان‌های ما خواستار اولویت بخشی به تحقیقات دادگاه بین المللی جزایی در گرجستان، راهبرد اطلاع رسانی مناسب دادگاه بین المللی جزایی که اکنون به طور دائمی در محل حضور دارد، تداوم همکاری دولتمردان گرجستان با این دادگاه و نیز ادامه‌ی تحقیقات و دادرسی‌های ملی درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی در سال ۲۰۰۸ شدند.

قربانیان فراموش شده‌ی سال ۲۰۰۸ سزاوار عدالت و غرامت و توجه به اظهارات‌شان هستند.

گزارش مشترک فدراسیون و مرکز حقوق بشر در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۷ در هتل ماریوت تفلیس با حضور سخنرانانی از فدراسیون، مرکز حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی این کشور، مسئولان دولتی گرجستان و نماینده‌ی دفتر دادگاه بین المللی جزایی در محل منتشر شد.

هدف از انتشار این گزارش و اعزام هیئت جلب توجه بیشتر افکار عمومی به وضعیت، نظریات و دغدغه‌های قربانیان سال ۲۰۰۸ بود.

>مصاحبه با رادیو آزادی اروپا<

این گزارش همچنین در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۸ در گوری به نمایندگان جامعه‌ی مدنی محلی، افرادی از جوامع تاثیر یافته از جنگ سال ۲۰۰۸ و تاثیر جاری آن، و رسانه‌های محلی ارائه شد.

هیئت فدراسیون و مرکز حقوق بشر پس از گفتگوهایی با بعضی از نمایندگان دولتمردان گرجستان طی بحث عمومی ۵ فوریه، جداگانه با اعضای دولت گرجستان برای ارائه‌ی یافته‌ها و بحث درباره اقدام‌های احتمالی دیدار کرد. نمایندگان فدراسیون با وزیر مسئول در امور جابجا شده‌گان داخلی و آوارگان، نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور داخلی و دادستانی کل گرجستان و نیز با دادستان عمومی گرجستان دیدار کردند.

هیئت فدراسیون و مرکز حقوق بشر همچنین با رئیس دفتر محلی دادگاه بین المللی جزایی در گرجستان، کائوپو کاند، و نیز اعضای ائتلاف سازمان‌های غیردولتی طرفدار دادگاه بین المللی جزایی در گرجستان دیدار کرد.

بیشتر بخوانید