توصیه‌های فدراسیون به شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به مناسبت شانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی در نیویورک از تاریخ ۴ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ توصیه‌های اساسی خود به این مجمع را منتشر می‌کند.

بیشتر بخوانید
rapport