اظهارات فدراسیون در هفدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی

گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس آرمان‌شهر/ OPEN ASIA، سخنرانی زیر را در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ در مجمع کشورهای عضو ارائه کرد.

باعث خوشوقتی فراوان من است که در هفدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی به نام فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۸۴ سازمان عضو آن در سراسر جهان، از جمله سازمان خودم که در افغانستان فعالیت دارد، سخن بگویم.

اجلاس جاری مجمع کشورهای عضو نقطه‌ی پایانی بر یک سال بازاندیشی درباره فعالیت‌های دادگاه و مشکلات قدیمی و تازه‌ی آن، ۲۰ سال پس از آغاز آن در رُم است. این مجمع همچنین در پس‌زمینه‌ی حمله‌های جدی اخیر به دادگاه بین المللی جزایی و سازوکارهای عدالت بین المللی، به ویژه حمله‌های دولت آمریکا، برگزار می‌شود.

ما این مجمع را فرا می‌خوانیم تا قاطعانه و دسته جمعی تعهد خود به پشتیبانی از دادگاه بین المللی جزایی علیه حمله‌های جدی به آن را اعلام کند. ما شما را فرا می‌خوانیم تا از ما ـ و ما بی شمار هستیم ـ که در زمینه‌ی پشتیبانی از پاسخ گویی برای جنایت‌های بین المللی و پشتیبانی از دادگاه بین‌المللی جزایی فعال هستیم، دفاع کنید. کشورهای عضو باید به طور نظام مند با دادگاه همکاری و این همکاری را ترویج کنند و قاطعانه به موارد عدم همکاری توجه نشان دهند.

پشتیبانی شما از دادگاه بین المللی جزایی نیرومند و مستقل، این امکان را برای دادگاه فراهم خواهد کرد تا دادگاه جهانی موردنظر بشود و به طور موثر اشخاص دارای بیشترین مسئولیت را در جنایت‌های مربوط به صلاحیت آن مورد پیگرد قرار دهد، از جمله مرتکبان جنایت‌های جنسی و جنسیتی را که هنوز بسیاری از آنها گزارش نمی‌شود و به حساب نمی‌آید.

پشتیبانی شما همچنین به این معناست که منابع مورد نیاز دادگاه به آن و امکانات لازم برای گسترش تحقیقات و پیگرد‌های آن، از جمله در بروندی و گرجستان، نیز برای تحقیقات بیشتر درباره جنایت‌های فاحش در سراسر جهان از جمله جنایت‌هایی که در افغانستان و فلسطین رخ می‌دهد، ارائه شود.

ما مایلیم تأکید کنیم که فعالیت‌های دادگاه به فعالیت‌هایی در داخل اتاق‌های آن در لاهه محدود نمی شود. لازمه‌ی فعالیت‌های دادگاه تحقیقات جامع و عمیق در وضعیت‌های پیچیده، ارتباط فعال با قربانیان و شناساندن دادگاه به جوامع مورد تاثیر است. به این دلیل، اختصاص منابع برای فعالیت‌های مربوط به گسترش ارتباط در مراحل اولیه ضروری است تا درک از اختیارات دادگاه و مشارکت واقعی قربانیان و وکلای مدافع آنها را ممکن سازد. ما همچنین کشورهای عضو را تشویق می‌کنیم تا به صندوق امانی قربانیان کمک کنند. فعالیت‌های جاری این صندوق ارائه‌ی غرامت در سه وضعیت و اجرا یا برنامه ریزی برای برنامه‌های امداد در چندین وضعیت را در بر می‌گیرد. ما از کمک‌های سخاوتمندانه‌ی مالی کشورهای مختلف به صندوق امانی قربانیان در دو سال گذشته تجلیل می‌کنیم.

اگر دادگاه منابع لازم را دریافت نکند، دست‌های آن بسته خواهد ماند و دسترسی موثر ده‌ها هزار قربانی به این دادگاه جهانی که آخرین امکان آنهاست، محدود خواهد شد.

از توجه شما سپاسگزارم.

گیسو جهانگیری

توصیه‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر را به هفدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو #ASP17 بخوانید.

بیشتر بخوانید
statement