توصیه‌های فدراسیون به چهاردهمین مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی

به‌مناسبت چهاردهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی، 26ـ18 نوامبر 2015 در لاهه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر موضع خود را به همراه توصیه‌هایی به کشورهای عضو ارائه می‌کند. این موضع‌گیری به مسایل اساسی مورد بحث در این نشست ـ از جمله تهدیدهای جدی علیه وظایف اساسی دادگاه بین‌المللی جزایی و عوامل اصلی دیگر در زمینه‌ی کارکرد و تأثیر دادگاه ـ می‌پردازد..

مجمع کشورهای عضو امسال یک بار دیگر با پیشنهادهایی روبروست که استقلال و وظایف دادگاه را به خطر می‌اندازند. آخرین درخواست‌ها برای بحث درباره‌ی مسایل مربوط به رسیدگی دادگاه به پرونده‌ی کنیا و نیز پرونده‌ی البشیر در مجمعی سیاسی باعث نگرانی جدی نسبت به تلاش برای مداخله در رسیدگی‌های قضایی است.

«پرهیز کشورها از بحث درباره‌ی مسایل صرفاً قضایی دادگاه بین‌المللی جزایی که می‌تواند به استقلال دادگاه لطمه بزند، بسیار مهم است. کشورهای عضو بایستی از هر فرصتی در سراسر مجمع برای دفاع از یکپارچگی اساسنامه‌ی رٌم استفاده کنند.»

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

در چهاردهمین نشست مجمع، کشورهای عضو به بررسی کارآیی و تأثیرگذاری رسیدگی‌های دادگاه، همکاری با کشورها و اصل مکمل بودن دادگاه با روندهای قضایی ملی در زمینه‌ی خشونت جنسی و جنسیتی خواهند پرداخت.

کشورهای عضو همچنین بودجه‌ی دادگاه را برای فعالیت‌های آن در سال 2016 تصویب خواهند کرد. فدراسیون بر اهمیت تصویب بودجه‎ای تأکید می‌کند که به دادگاه امکان واکنش مؤثر به مشکلات ناشی از افزایش شمار رسیدگی‌های مقدماتی، تحقیقات و پیگردها و تضمین مشارکت واقعی قربانیان در رسیدگی‌های دادگاه بدهد. فدراسیون تأکید می‌کند که پرداختن به بحث بودجه‌ی دادگاهی که وظیفه پیگرد فجایع را دارد، بر اساس حداقل منابع ضروری برای بقای آن، نادرست است.

«واجب است که کشورهای عضو، حمایتِ دیپلماتیک و مالی مورد نیاز دادگاه بین‌المللی جزایی را در اختیار آن بگذارند، به‌ویژه اکنون که دادگاه حیطه‌ی رسیدگی خود را در سطح بین‌المللی گسترش می‌دهد. قربانیان جنایت‌هایی که در صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی قرار دارند، شایستگی آن را دارند.»

شعوان جبارین، نایب رئیس فدراسیون و رئیس الحق، که ریاست هیأت فدراسیون را در این مجمع به عهده دارد

در نشست کامل این مجمع که به بحث درباره‌ی «کارآیی و تأثیرگذاری رسیدگی‌های دادگاه» اختصاص دارد، فدراسیون از کشورهای عضو خواهد خواست تا مشارکت واقعی قربانیان را در رسیدگی‌های دادگاه بین‌المللی جزایی تقویت کنند، از جمله از طریق ایجاد فرایند موزونِ درخواست برای قربانیان و تأمین وکیل مدافع از اولین مراحل. فدراسیون همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد داوطلبانه به صندوق امانی قربانیان کمک کنند، به‌ویژه در این زمان حیاتی موجودیت دادگاه که نخستین پرونده‌ها به مرحله‌ی تأمین غرامت می‌رسند.

فدراسیون با هیأتی به ریاست نایب رئیس خود آقای جبارین و نمایندگانی از سازمان‌های عضو و همکار خود در ساحل عاج، گرجستان، گینه، کنیا، لیبی، فلسطین، سودان و اوکرایین در نشست مجمع کشورهای عضو حضور خواهد یافت.

فدراسیون در سازماندهی نشست‌های جانبی زیر شرکت خواهد داشت:
۱. «فلسطین و دادگاه: فرصت و تعهد پاسخ‌گویی»؛ فدراسیون، دولت فلسطین؛ سازمان مرکز الحق؛ ابتکار عدالت جامعه‌ی باز؛ 20 نوامبر 2015، ساعت 15ـ13.

2. «اصل مکمل بودن و همکاری: دادگاه بین‌المللی جزایی و صلاحیت‌های ملی در ساحل عاج، گینه و مالی»، 24 نوامبر 2015، ساعت 15ـ13.

توصیه‌های فدراسیون به چهاردهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی را بخوانید.

بیشتر بخوانید