دیمیتریس کریستوپولوس: «اروپا این‌روزها مشکل حقوق بشری ندارد؛ اروپا مشکل حقوق بشری است.»

15/09/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

رئیس تازه برگزید‌ه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نخستین گفت‌وگوی خود به زبان انگلیسی را با «آتنز‌‎لایو» انجام داد. این رسانه با همکاری روزنامه‌نگاران و عکاسان بین‌المللی به راه افتاده و جایگزینی برای مطبوعات یونانی با مالکیت شرکت‌هاست که اغلب زیر حاکمیت منافع سیاسی هستند.

این گفت‌وگو را در اینجا بخوانید.

بیشتر بخوانید