بیش از ۱۰۰ سازمان غیردولتی به رهبران اتحادیه‌ی اروپا: طرح خطرناک واکنش به مهاجرت را کنار بگذارید

ائتلاف بیش از ۱۰۰ سازمان‌ غیردولتی روز دوشنبه هشدار داد که اتحادیه‌ی اروپا در شُرُفِ آغاز فصلی تاریک در تاریخ خود است مگر این که پیشنهاد کمیسیون اروپا را درباره‌ی مهاجرت رد کند. این سازمان‌ها اعلام کردند: اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن با حرکت به سوی سیاست خارجی که فقط هدف مهار مهاجرت را دنبال می‌کند، در خطر تضعیف بیشتر اعتبار و اقتدار دفاع از حقوق بشر به سر می‌برند. این سازمان‌ها از رهبران اروپایی خواستند پیشنهاد کمیسیون اروپا را رد کنند. این پیشنهاد با تحکیم این رویکرد، بازدارندگی و بازگرداندن پناه‌جویان را به هدف اصلی اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با کشورهای ثالث تبدیل خواهد کرد.

در این طرح پیشنهاد شده که از کمک، تجارت و منابع مالی دیگر برای تشویق کشورها به کاهش شمار پناه‌جویان راهی اروپا استفاده شود. این پیشنهاد که کمیسیون اروپا در اوایل ژوئن مطرح کرد، طی هفته‌ی جاری در نشست سران اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل مورد بحث رؤسای کشورها و دولت‌های اروپا قرار خواهد گرفت. معامله‌ی اتحادیه‌ی اروپا با ترکیه که هزاران تن را در شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در یونان آواره کرده، الهام‌بخش طرح تازه است. این وضعیت به‌ویژه بر کودکان تأثیر می‌گذارد؛ صدها کودک در بازداشتگاه‌ها یا ناگزیر از خوابیدن در سلول‌های مراکز پلیس هستند.

بنا به اعلام ائتلافِ ۱۰۹ سازمان و نهاد فعال در امور حقوق بشر، بشردوستی، پزشکی، مهاجرت و توسعه، اتحادیه‌ی اروپا در خطر تخریب سیاست خارجی حقوق بشری خود و تضعیف حق پناه‌جویی در سطح بین‌المللی به سر می‌برد. در صورت انجام معامله با دولت‌هایی که برای توقف مهاجرت به اروپا مفید تلقی می‌شوند، هیچ تضمینی برای اطمینان‌یابی از برقراری راه‌کارهای رعایت موازین حقوق بشر و حاکمیت قانون و محافظت پیش‌بینی نشده است. این وضع خطر واقعی نقض حقوق بین‌المللی را پیش می آورد که پس فرستادن افراد را به نقاطی که در خطر نقض حقوق بشر هستند ممنوع کرده است. بنا به بیانیه‌ی ائتلاف سازمان‌ها، «مسوؤلیت و تعهد در مورد نقض حقوق بشر در مرزهای اروپا پایان نمی یابد.»

همچنین، پیشنهاد کمیسیون اروپا کلیه‌ی مدارکی را که نشان می‌دهد راهبردهای بازدارندگی برای توقف مهاجرت مؤثر نیستند، نادیده گرفته است. رهیافت کنونی اتحادیه‌ی اروپا نه‌تنها از «در هم شکستن الگوی تجاری» قاچاقچیان کوتاهی می‌کند بلکه بر درد و رنج انسان‌ها می افزاید، زیرا آنها را ناچار می‌کند برای رسیدن به اروپا به مسیرهای خطرناکتری روی آورند.

ائتلاف سازمان‌های غیردولتی بسیار نگران است که پیشنهاد کمیسیون اروپا به تغییر اساسی امدادِ توسعه‌محور اروپا در جهت توقف مهاجرت منجر شود. بنا به بیانیه‌ی ائتلاف، «این تضاد با تعهد اروپا برای استفاده از همکاری در توسعه با هدف از بین بردن فقر قابل پذیرش نیست.»

سازمان‌های ائتلافی هشدار دادند که توافق با کشورهای محل ارتکاب نقض حقوق بشر در مورد «مدیریتِ مهاجرت» در بلندمدت زیانبار خواهد بود. آنها گفتند: این گونه معامله‌ها «حقوق بشر را در جهان تضعیف می‌کند و به چرخه‌ی تعدی و سرکوبی که مردم را به فرار وا می‌دارد تداوم می بخشد.»

سازمان‌های غیردولتی از رهبران اروپا خواستند پیشنهاد کمیسیون اروپا را رد کنند و به جای آن راهبرد بلندمدت و پایداری برای مدیریتِ مهاجرت تدوین کنند. آنها در بیانیه‌ی مشترک خود هشدار دادند: «اتحادیه‌ی اروپا که بر آوارهای جنگی ویرانگر بنیاد شده در شُرُف آغاز فصلی تاریک در تاریخ خود است.»

بیانیه‌ی مشترک سازمان‌های غیردولتی و فهرست سازمان‌های امضاکننده‌ی آن را در اینجا دریافت کنید.

بیشتر بخوانید