قطعنامه درباره‌ی موضع‎ ‎فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر درباره‌ی جنایت «آپارتاید ‏جنسیتی» ‏

هیئت بین‌المللی‎ ‎فدراسیون،‎ ‎مارس ۲۰۲۴‏

امروزه، مبارزه با خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت، کانون توجه بسیج گسترده‌ی مردم در سراسر جهان، به‌ویژه در میان ‏جامعه‌ی مدنی، است و نیز به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه دیگر ذینفعان اصلی مانند کشورها و گزارش‌گران ویژه و سازوکارهای ‏سازمان ملل متحد قرار دارد. اگرچه خشونت مبتنی بر جنسیت در هر قاره‌ای وجود دارد، ارتکاب این نوع خشونت به‌دست ‏عاملان دولتی و غیردولتی در سپهر عمومی در برخی کشورها یا مناطق خاص به‌دلیل گستره و ماهیت گسترده یا سامان‌مند ‏آن، در برخی موردها واکنش شدیدتر و ناامیدی بیشتری را برانگیخته است. ‏

این امر به‌ویژه در واکنش به نظام ستم و سلطه‌ای که طالبان در افغانستان پس از تصرف دوباره و غیرقانونی قدرت در اوت ‏‏۲۰۲۱ برپا کرده‌اند رخ داده است. این نظام تبعیض‌گذار به محرومیت بسیاری از شهروندان به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های ‏جنسی (‏LGBTQI‏+)، از حقوق اساسی و فضای خشونت، ترس و آزار دائمی علیه آن‌ها و همه‌ی کسانی که متعهد به حمایت از ‏حقوق آن‌ها هستند انجامیده است. چندین اصطلاح برای توصیف این وضعیت به‌کار رفته؛ به‌ویژه نظامِ ستم و سلطه، رژیم ‏تبعیض‌گذار، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت یا «آپارتاید جنسیتی». اصطلاح اخیر با این‌که درحال‌حاضر پایه‌ی حقوقی ندارد و ‏در حقوق بین‌المللی جرم به‌حساب نمی‌آید، به‌میزان فزاینده‌ای در صحنه‌های ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‏

گروهی از کارشناسان، فعالان و رهبران زن ایرانی و افغانستانی از سراسر جهان، در مارس ۲۰۲۳ کارزار بین‌المللی «پایان‌دادن ‏به آپارتاید جنسیتی» را برای افزایش آگاهی درباره‌ی وضعیت زنان و دختران در ایران و افغانستان راه انداختند. این کارزار از ‏دولت‌ها می‌خواهد تا اقدام‌های لازم را برای محکومیت، پیش‌گیری و مجازاتِ ستم علیه زنان و دختران در ایران و افغانستان، ‏به‌ویژه از طریق تفسیر و/یا گسترش تعریف حقوقی آپارتاید در حقوق بین‌المللی و ملی در پیش بگیرند تا شکل‌های جدی ‏تبعیض نهادینه‌شده‌ی مبتنی بر جنسیت را دربر بگیرد. از آن پس کاربردِ این اصطلاح افزایش یافته، و از‌جمله ریچارد بنت، ‏گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، چندین بار آن را به‌کار برده است. بسیاری از ‏سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و هم‌چنین دولت‌های مختلف و کارگروه سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران نیز ‏بسیج شده‌اند تا خواهان گنجاندن جنایت آپارتاید جنسیتی در پیش‌نویس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت‌های ‏ضدبشریت ‏شوند.‏

این تعریف‌ها کمی با یک‌دیگر تفاوت دارند، اما آن‌ها در ارائه‌ی تعریف وسیع‌تری از تعریف تاریخی آپارتاید (که در کنوانسیون ‏بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید و در اساس‌نامه‌ی رُمِ دادگاه بین‌المللی کیفری آمده) اشتراک دارند. ذینفعان ‏مختلف از‌جمله گروه‌های جامعه‌ی مدنی و پژوهش‌گران و فعالان حقوقی آفریقای جنوبی، با الهام از پیشنهاد اولیه‌ی ریچارد ‏بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد (گزارش ۲۰۲۳)، تعریف زیر را ارائه کرده‌اند: جنایت آپارتاید به‌معنای اعمال ‏غیرانسانی با ویژگی مشابه موارد مذکور در بند ۱ [ماده‌ی ۲ پیش‌نویس کنوانسیون جنایت‌های ضدبشریت] است که در ‏چارچوب نظامِ نهادینه‌شده‌ی ستم و تسلط سامان‌مند یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروه‌های نژادی دیگر یا یک گروه ‏جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر بر اساس جنسیت و به قصد حفظ آن نظام انجام می‌شود.‏

با تشخیص تلاش‌های بلندمدت و موفقیت‌های اخیر در کسب پاسخ‌گویی به‌خاطر جنایت ضدبشریت «اذیت و آزار مبتنی بر ‏جنسیت»، حامیان قانون‌گذاری برای جنایت آپارتاید جنسیتی روشن کرده‌اند که این دو چه تفاوت‌هایی دارند و چگونه مکمل ‏یک‌دیگر هستند و نه رقیب یک‌دیگر. آزار مبتنی بر جنسیت می‌تواند گسترده و سامان‌مند باشد، و این ویژگی با تشخیص آن ‏به‌عنوان جنایت ضدبشریت مشخص می‌شود. اما این ویژگی به‌اندازه‌ی کافی ماهیت نهادینه و سامان‌مند وضعیت‌های واجد ‏شرایط آپارتاید جنسیتی و قصد حفظ نظام تبعیض، ستم و سلطه را بازتاب نمی دهد. جنایت آپارتاید، شامل آپارتاید جنسیتی، ‏از نگاه حقوقی مستلزم قصد و زمینه‌ی خاصی است که در هیچ جنایت دیگری بر پایه‌ی حقوق بین‌المللی، از‌جمله آزار مبتنی بر ‏جنسیت نمی‌توان یافت. ‏

هیئت بین‌المللی فدراسیون با تعهد قوی خود، با و از طریق سازمان‌های عضو خود، به حمایت از حقوق بشر، از‌جمله حقوق ‏زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی (‏LGBTQI‏+)، با این جنبش هم‌سو می‌شود و قطعنامه‌ی موضع فدراسیون را درباره‌ی جنایت ‏آپارتاید جنسیتی تصویب می‌کند. ‏

با توجه به عهدنامه‌های حقوق بین‌المللی حقوق بشر، از‌جمله منع هر گونه خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت، و نیز حقوق ‏بین‌المللی عرفی؛ ‏

نظر به این‌که حقوق بین‌المللی، از‌جمله حقوق بین‌المللی کیفری، را باید به‌عنوان مجموعه‌ای در حال تحول در نظر گرفت که ‏می‌توان برای بازتاب‌دادن بهترِ نیازها، تضمین حمایت از حقوق تازه یا محکوم‌کردن تعدی‌های جدید، مورد بازنگری قرار داد؛ ‏
‏ ‏
با یادآوری این‌که جنسیت یک سازه‌ی اجتماعی است که بر پایه‌ی هویت شخصی مرد، زن یا هیچ‌یک از این دو بنا شده است، و ‏نه بر پایه‌ی جنسیت بیولوژیکی آن‌ها؛ و با استقبال از پیش‌رفت قابل‌توجه حقوقی در چند دهه‌ی گذشته برای تشخیص و ‏استفاده‌ی گسترده از این تعریفِ جنسیت و محکوم‌کردن شکل‌های مختلف تبعیض جنسیتی، و با توجه به پیروزی‌های فراوان ‏در مبارزه برای حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی (‏LGBTQI‏+)؛ ‏ ‏

نظر به پیش‌رفت اخیر در توجه به اینترسکشنالیتی، تشخیص وجود شکل‌های به‌هم‌پیوسته‌ی تبعیض در رژیم‌های ستم‌گر، بر ‏اساس جنسیت، نژاد، قومیت، دین، سن یا کم‌توانی و موارد دیگر، و اهمیت توجه به همه‌ی این عناصر برای این‌که هیچ قربانی ‏مستثنا نشود؛

با تأکید بر این‌که فدراسیون مجموعه‌ای از مدافعان و فعالان حقوق بشر است و مواضع خود را نه‌تنها در مورد قانون‌های ‏موجود، بلکه در مورد تجربیاتِ زیسته در خدمت به ارزش‌های جمعی و مشترک ما از انسانیت، عدالت و برابری در قانون تدوین ‏می‌کند؛ و

در نهایت با درنظرگرفتن فرصت‌های کنونی برای بازنگری، بهبود یا دست‌کم تأثیرگذاری بر تفسیر حقوق بین‌المللی، از‌جمله از ‏طریق فرآیند تهیه و تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت‌های ضدبشریت، که بستر ایده‌آلی برای بازتاب پیش‌رفت ‏در تشخیص جنسیت به‌عنوان یک سازه‌ی اجتماعی و، به‌دلایل مشابه و قوی‌تر، افزایش تلاش‌ها برای دست‌یابی به عدالت ‏جنسیتی معنادار است. ‏

هیئت بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏):‏
تمام شکل‌های خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت را در قانون و در عمل و به هر دلیل دیگری که در حقوق بین‌المللی ‏ممنوع شده محکوم می‌کند؛‏

بار دیگر بر اهمیت پیش‌گیری از چنین اعمالی و مجازات آن‌ها، چه جرم‌های عادی چه جنایت بر پایه‌ی حقوق بین‌المللی، ‏تأکید می‌کند؛

به دولت‌ها تعهدات بین‌المللی آن‌ها را برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین دسترسی به عدالت برای قربانیان و ‏بازماندگان چنین اعمالی یادآوری می‌کند؛‏

از پیش‌رفت‌های حاصل در زمینه‌ی تشخیص جنسیت به‌عنوان یک سازه‌ی اجتماعی استقبال می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد ‏که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و تبعیض علیه زنان، دختران، مردان، پسران و اقلیت‌های جنسی (‏LGBTQI‏+) را محکوم ‏کنند؛

شکاف موجود در حقوق بین‌المللی در زمینه‌ی محاکمه و محکوم‌کردن ستم و سلطه‌ی نهادینه شده و سامان‌مند بر یک گروه یا ‏گروه‌های جنسیتی یا بر اساس جنسیت را تشخیص می‌دهد؛ ‏

بنابراین با پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن جنایت آپارتاید جنسیتی بر اساس حقوق بین‌المللی هم‌سو می‌شود؛ ‏

تا زمانی‌که تعریف رسمی حقوقی در حقوق بین‌المللی تصویب شود، تعریف پیشنهادی در بالا را می‌پذیرد؛ ‏

متعهد به‌استفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود و پیگیری تلاش‌های خود برای ایجاد رویه‌ی قضایی بهتر در مبارزه با تعدی‌ها ‏و جنایت‌های جنسی و جنسیتی، از‌جمله جنایت آزار جنسیتی می‌ماند؛ ‏

دوباره تأکید می‌کند که پذیرش و گنجاندن جنایت آپارتاید جنسیتی، مجموعه‌ی حقوقی بین‌المللی را در حمایت از حقوق ‏بشر، به‌ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی (‏LGBTQI‏+) تقویت خواهد کرد؛‏

در پایان دوباره تأکید می‌کند که فدراسیون هرگونه دوگانگی استانداردها را رد می‌کند و جامعه‌ی مدنی، دولت‌ها و دیگر ‏ذینفعان اصلی را به استفاده از عهدنامه‌ها و ابزارهای حقوق ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع همه قربانیان، صرف نظر از ‏قلمرویی که تعدی در آن رخ داده تشویق می‌کند.‏

بیشتر بخوانید