فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‏‎ ‎به جنبش جهانی تشخیص آپارتاید جنسیتی به‌عنوان ‏جنایت در حقوق بین‌المللی پیوست

هیئت بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎(FIDH)‎‏ ــ نهاد فدراسیون که متشکل از مدافعان حقوق بشر منتخبِ از ‏سراسر جهان است - روز ۲۳ مارس ۲۰۲۴ با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که این سازمان را با جنبش جهانی تعیین ‏آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت در ‏حقوق بین‌المللی ‏ هم‌سو می‌کند. ‏

پاریس، ۲۸ مارس ۲۰۲۴ ـ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با احترام به کار بی‌وقفه‌ای که فمینیست‌ها، پژوهش‌گران و ‏کارشناسان در سال‌های اخیر در سراسر جهان آغاز کرده‌اند و انجام داده‌اند، قاطعانه بر این باور است که زمان آن فرا رسیده که ‏تعریف «آپارتاید» گسترش یابد و وضعیت‌هایی را دربر گیرد که در آن‌ها به یک گروه یا گروه‌های جنسیتی مشخص، مثل زنان ‏و دختران در افغانستان، ستم می‌شود.‏‎ ‎فدراسیون همچنین بر این باور است که آپارتاید جنسیتی مناسب‌ترین عنوانی است که ‏جنایت تبعیض شدید نهادینه‌شده و سامان‌مند را توصیف می‌کند. ‏

فدراسیون همراه با سازمان‌های عضو خود مدت‌هاست در مبارزه‌ای برای پیش‌برد پاسخ‌گویی درباره‌ی وضعیت قربانیان ‏جنایت‌های مهم بین‌المللی در نهادهای قضایی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فعال بوده است. به‌رغم مانع‌های بسیاری که در این ‏راه وجود دارد، تکامل قانون‌ها و رویه‌ها و تفسیر پیشرو از مجموعه‌ی موجود و کهنه‌ی حقوق بین‌المللی، از جمله در زمینه‌ی ‏تعدی‌های جنسی و جنسیتی به کسب موفقیت‌هایی انجامیده است. فدراسیون با تصویب این قطعنامه بر لزوم اطمینان‌یابی از ‏تداوم تکامل حقوق بین‌المللی در مواجهه با واقعیت زیسته‌ تأکید می‌کند.‏

گیسو جهانگیری، رئیس ‏OPEN ASIA‏/آرمان‌شهر، می‌گوید:‏
«ستم، جداسازی و تبعیض فراگیری که زنان و دختران در افغانستان از زمان بازگشت غیرقانونی طالبان به قدرت در سال ‏‏۲۰۲۱ با آن روبه‌رو بوده‌اند، چشم ما را به این واقعیت گشوده است که حقوق بین‌المللی کنونی برای توصیف مناسب چنین ‏وضعیت‌های وخیمی کافی نیست. تشخیص جنایت آپارتاید جنسیتی این شکاف را در حقوق بین‌المللی پر می‌کند و به ‏پاسخ‌گوکردن بیشتر مرتکبان آن یاری می‌رساند.» ‏

فدراسیون از این واقعیت استقبال می‌کند که تبعیض علیه افرادی از یک جنسیت خاص، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌های ‏جنسی (‏LGBTIQ‏+)، به‌ویژه با عنوان جنایت ضدبشریتِ آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، بر پایه‌ی حقوق بین‌المللی تحت پیگرد ‏قرار می‌گیرند. با این حال، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و جنایت‌های دیگر کنونی بازتاب کافی وضعیتی نیستند که مرتکبان ‏در آن نظامِ فراگیر و نهادینه‌شده‌ی ستم و ‏تبعیض را با هدف مشخص حفظ آن ایجاد می‌کنند. ‏

آلیس موخوه، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید:‏
«برای این‌که قربانیان امکان کسب عدالت را داشته باشند، برای این‌که مرتکبان جنایت پاسخ‌گو بشوند، باید ‏جنایتی مشخص شود که واقعاً وخامت و یگانگی وضعیت‌های دربرگیرنده‌ی عناصر آپارتاید جنسیتی باشد. تصمیم ‏ما برای هم‌سو شدن با جنبش قانون‌گذاری درباره‌ی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایتی تازه در حقوق بین‌المللی، ‏به‌رسمیت‌شناختن تجاربِ زیسته‌ی قربانیان و بازماندگان و نیاز به سازگاری با حقوق بین‌المللی است.»‏

قطعنامه‌ی فدراسیون‏ در زمان حساسی تصویب می‌شود چون بحث‌های مهمی درباره‌ی پیش‌نویس کنوانسیون جنایت‌های ‏ضدبشریت در جریان است که فرصتی اساسی و به‌موقع را برای قانون‌گذاری درباره‌ی جنایت آپارتاید جنسیتی بازتاب می‌دهد. ‏فدراسیون امیدوار است که ذینفعان بیشتری با جنبش مهم تشخیص چنین جنایتی هم‌سو شوند و از آن پشتیبانی کنند.‏

تا زمانی که جنایت آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌المللی گنجانده و تعریف نشود، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) ‏همچنان متعهد به استفاده از همه‌ی ابزارهای قانونی موجود برای عرضه‌ی عدالت به قربانیان در سراسر جهان خواهد بود و ‏تعریف پیشنهادی زیر از آپارتاید جنسیتی را تایید می‌کند: «جنایت آپارتاید به‌معنای اعمال غیرانسانی با ویژگی مشابه موارد ‏مذکور در بند ۱ [ماده‌ی ۲ پیش‌نویس کنوانسیون جنایت‌های ضدبشریت] است که در چارچوب نظامِ نهادینه‌شده‌ی ستم و ‏تسلط سامان‌مند یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروه‌های نژادی دیگر یا یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر ‏بر اساس جنسیت و به قصد حفظ آن نظام انجام می‌شود.»‏

بیشتر بخوانید