جنبشی جهانی برای تصویب عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر، شرکت های فراملیتی و شرکت های دیگر

ائتلاف جهانی سازمان های جامعه مدنی (ائتلاف حمایت از عهدنامه)، ائتلافی از جنبش های اجتماعی، سازمان های غیردولتی و گروه های حقوق بشر از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست از ابتکاری در ماه ژوئن حمایت کنند که آغازی برای فرایند تدوین عهدنامه ای برای مبارزه با نقض حقوق بشر به وسیله شرکت ها خواهد بود.

ائتلاف حمایت از عهدنامه شبکه های جهانی و اتحادهایی شامل [bleu]کمپین قدرت شرکت ها را برچینید[/bleu] ([bleu]Dismantle[/bleu] [bleu]Corporate Power Campaign)[/bleu]، [bleu]ای اس سی آر نت (ESCR-Net)[/bleu]،[bleu] فیان (FIAN)[/bleu]، [bleu]فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)[/bleu]، [bleu]فرانسیسکانز اینترنشنال (Franciscans International)[/bleu]، [bleu]بین الملل دوستان زمین (Friends of the Earth International)[/bleu]، [bleu]موسسه ترانسنشنال (Transnational Institute)[/bleu] و [bleu]اُمال (OMAL)[/bleu] و دیگران را گرد آورده که به طور جمعی نماینده 500 گروه در سراسر جهان و مصمم هستند به نقض حقوق بشر به وسیله شرکت ها پایان دهند.

ائتلاف حمایت از عهدنامه اقدام های جامعه مدنی را در بیش از 20 کشور با هدف تضمین حمایت کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای قطعنامه در نشست بیست و ششم آن در ماه ژوئن هماهنگ می کند. هدف این ابتکار در سازمان ملل تقویت حقوق بین المللی برای تضمین پاسخگویی به خاطر نقض حقوق بشر شرکت ها و چاره جویی و عدالت برای قربانیان است.

بیانه مشترک ائتلاف حمایت از عهدنامه را تاکنون بیش از 150 سازمان جامعه مدنی در سراسر جهان به قصد بسیج حمایت عمومی و فعالیت برای تصویب عهدنامه امضا کرده اند. این عهدنامه با تاکید بر نافذ بودن تعهدات حقوق بشر در باره عملیات شرکت ها، کشورها را موظف خواهد کرد بر شرکت های زیر اختیارشان نظارت و برایشان قانونگذاری و دسترسی به جبران موثر برای قربانیان نقض حقوق بشر شرکت ها را تامین کنند. همچنین این عهدنامه راه کاری برای نظارت بین المللی و پاسخگویی ایجاد خواهد کرد.

فعالیت ها
فعالیت ها و بسیج به این منظور در ماه های مه و ژوئن در پایتخت هایی شامل بوئنوس آیرس، برازیلیا، ژوهانسبورگ، نیویورک، مانیل، بروکسل، اسلو و جاهای دیگر و نیز در ژنو انجام خواهد شد تا آگاهی در باره نگرانی از نقض حقوق بشر به وسیله شرکت ها و ضرورت وجود عهدنامه ای بین المللی را بالا ببرد. برای اطلاع بیشتر، دریافت راهنمایی و حمایت و مشارکت در فعالیت ها در کشورتان با treatymovement@gmail.com تماس بگیرید.

با آغاز نشست بیست و ششم شورای حقوق بشر در ژنو، فعالیت های هماهنگی در داخل و بیرون ساختمان سازمان ملل انجام خواهد شد. در حمایت از فعالیت های جاری برای تدوین عهدنامه های الزام آور به منظور توقف نقض حقوق بشر به وسیله شرکت ها در داخل سازمان ملل، اعضای ائتلاف حمایت از عهدنامه هفته فعالیت ها را از روز 23 ژوئن آغاز خواهند کرد. از جمله فعالیت های این هفته از این قرار هستند:

• 23 ژوئن: جلسه دادگاه مردمی درباره جنایت های شرکت های جهانی (شِورون، شِل، گِلِنکور و دیگران)؛
• 24 ژوئن: کنفرانس عمومی در باره نقض حقوق به وسیله شرکت های فراملیتی، ژنو
• 25 ـ 24 ژوئن: کنفرانس بین المللی در باره سیستم شکایت های حقوق بشر برای شرکت های فراملیتی غذایی و تولید مواد غذایی
• 25 ژوئن: راه پیمایی در جلوی کاخ ملل و «تور معافیت از مجازات» در مرکز شهر ژنو

امضای بیانیه مشترک + نام بیش از 150 سازمان را که بیانیه را امضا کرده اند + شیوه های مشارکت درفعالیت ها

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) این بیانیه را امضا کرده است.

بیشتر بخوانید