گشایش دومین نشست کارگروه بین‌دولتی سازمان ملل در باره‌ی حقوق بشر و اقتصاد

24/10/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

‌نشست دوم کارگروه بین‌دولتی سازمان ملل در باره‌ی حقوق بشر و اقتصادکه وظیفه‌ی تدوین عهدنامه الزام‌آوری بین‌المللی را دارد روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ در ژنو آغاز می‌شود.

این نشست به بحث در باره‌ی محتوا، گستره، ماهیت و شکل عهدنامه بین‌المللی آتی، بر اساس قطعنامه‌ی ۹/۲۶ شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۴ و تشکیل کارگروه بین‌دولتی، اختصاص دارد. برنامه‌ی کار نشست و فهرست رویدادهای جانبی در اینجا در دسترس است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فعالانه در نشست نخست کارگروه در ژوئیه‌ی ۲۰۱۵ شرکت داشت.

فدراسیون پیش از نشست دوم اظهاریه‌‌ا‌ی کتبی منتشر کرد که بر موضوع‌های اساسی مورد توجه عهدنامه با بازتاب تجربه‌ی سازمان‌های عضو فدراسیون تأکید داشت. در این اظهاریه، فدراسیون از جمله خواهان اولویت دادن به برقراری جبران و اطمینان‌یابی از توجه عهدنامه به نیازها و اولویت‌های قربانیانِ تعدی‌های شرکت‌ها شد.

به علاوه، ۱۰ پیشنهاد اصلی برای عهدنامه که در چارچوب پروژه‌ی مشترک فدراسیون و شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ابتکار عهدنامه) تنظیم شده پیش از نشست به کارگروه ارایه شد. این پیشنهادهای مشخص حقوقی بر اساس مشورت با سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، فعالان، نمایندگان جوامع تأثیریافته و گروه‌های مردمی در سراسر جهان، با همکاری گروهی متشکل از متخصصان بین‌المللی حقوقی تدوین شده‌اند. مشورت با جامعه‌ی مدنی طی دو سال در آسیا ـ ‌اقیانوسیه، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین و نیز به صورت اینترنتی انجام شده است. فدراسیون و شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ از ساعت ۱ تا ۲:۴۵ بعدازظهر به همراه اکوادور و کشورهای دیگر نشستی جانبی برگزار می‌کنند.

فدراسیون عضو فعال اتحاد عهدنامه است که چهارمین بیانیه‌ی جمعی خود را پیش از نشست دوم کارگروه منتشر کرد. اعضای اتحاد عهدنامه طی نشست چندین رویداد جانبی برگزار می‌کنند.

فدراسیون سالیان طولانی خواهان تقویت موازین معیاری در سطح بین‌المللی، منطقه‌‌ا‌ی و ملی و برقراری جبران جدی و راه‌کارهای اجرایی شده است (برای نمونه نگاه کنید به: بیانیه‌ی موضع‌گیری به تاریخ مارس ۲۰۱۴). فدراسیون فرایند تدوین عهدنامه را فرصتی اساسی برای تضمین محافظت از گروه‌ها و افراد مورد تأثیر نقض حقوق بشر به دست موسسه‌های اقتصادی می داند. این فرایند مکمل کوشش‌های دیگر برای تضمین پاسخ‌گویی شرکت‌هاست و همگی، از جمله از طریق تحکیم چارچوب‌های ملی حقوقی و اطمینان‌یابی از رعایت تعهدهای فراکشوری دولت‌ها، یک‌دیگر را تقویت می‌کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از همه‌ی دولت‌ها می‌خواهد فعالانه و با حسن نیت در نشست‌های کارگروه شرکت کنند.

هیأتی از فدراسیون در سراسر هفته در نشست دوم کارگروه حضور خواهد داشت: در اینجا پیگیری کنید.

۱۰ پیشنهاد اصلی برای عهدنامه را در اینجا بخوانید:
https://www.escr-net.org/news/2016/escr-net-fidh-launch-10-key-legal-proposals-un-treaty-stop-corporate-abuse

اظهاریه‌ی کتبی فدراسیون را در اینجا بخوانید: https://www.fidh.org/IMG/pdf/20161003_fidh_submission_2nd_igwg_oct_2016_final.pdf]

اظهاریه‌ی شفاهی چند گروه (FIDH SOMO CIDSE IBFAN FoEE) را در باره‌ی ضرورت توجه عهدنامه به مشکلات ناشی از قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری در اینجا بخوانید:
https://www.fidh.org/IMG/pdf/panel_...

بیشتر بخوانید