عهدنامه‌ی حقوق بشر و موسسه‌های اقتصادی: ‌نشست دوم کارگروه سازمان ملل

25/10/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

نشست دوم کارگروه بین‌دولتی سازمان ملل در باره‌ی شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های دیگر اقتصادی در زمینه‌ی حقوق بشر که وظیفه‌ی تدوین عهدنامه الزام‌آوری بین‌المللی را دارد از ۲۴ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ در جریان است: StopCorporateAbuse# (مانع تعدی شرکت‌ها شوید)

در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی حامی فرایند تدوین عهدنامه نشست‌های تدارکاتی پیش از نشست دوم کارگروه بین‌دولتی را برگزار کردند.

اعضای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) نشست مشترکی برای تبادل اطلاعات عملی در مورد نشست، بحث در باره‌ی چارچوب سیاسی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها در نشست، از جمله نشست‌های جانبی، اظهاریه‌های شفاهی و دیگر فعالیت‌های آگاهی رسانی برگزار کردند. از اعضا خواسته شد در نشست فعالانه شرکت کنند و با استفاده از مطالب کتبی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کارگروه‌های شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در باره‌ی پاسخ‌گویی شرکت‌ها، و ۱۰ پیشنهاد اصلی برای عهدنامه که در چارچوب پروژه‌ی مشترک فدراسیون و شبکه (ابتکار عهدنامه) تنظیم شده، جلسه‌های آگاهی رسانی با دولت‌هایشان برگزار کنند.

بیشتر بخوانید