پیگیری گزارش ما در باره‌ی استخراج نفت در کلمبیا: واکنش به شرکت استخراج و تولید پاسیفیک

27/06/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa

سپتامبر گذشته، در پی انتشار گزارش «هزینه‌ی انسانی نفت»، نویسندگان آن (فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مجتمع وکلای خوزه آلوِئار رِزتِرِپو CAJAR و صلح پایدار برای کلمبیا PASO)، همراه با «روی زمین» در کانادا با «اداره‌ی توسعه‌ی صادرات کانادا» (EDC) تماس برقرار کرده‌اند تا در باره‌ی رویه‌ی مراقبت و هشیاری این نهاد نسبت به این پرونده اطلاعات دریافت کنند.

سند ارزیابی تأثیر بر حقوق بشر (HRIA) نقض جدی مقررات کارگری، مجرم‌انگاری رهبران اجتماعی، زیان‌‌های محیط‌زیستی و تأثیرهای منفی بر جوامع بومی در پوئرتو گایتان، مرتبط با شرکت چند ملیتی استخراج و تولید پاسیفیک کانادا و شرکت متعلق به دولت اکوپترول را ثبت کرده است. این تحقیق در میان یافته‌‌هایش از جمله عرضه‌ی کمک مالی اداره‌ی توسعه‌ی صادرات کانادا به هر دو شرکت را آشکار می‌کند. با توجه به اهمیت تأثیر ثبت شده، ما سازمان‌های امضاکننده‌ی گزارش، به همراه سازمان غیردولتی کانادایی «روی زمین»، دغدغه‌ی خود را در باره‌ی رویه‌ی مراقبت و هشیاری اداره‌ی توسعه‌ی صادرات کانادا و اطلاع آن از خطرهای مرتبط با استخراج نفت در منطقه به این اداره نوشتند.

«اداره‌ی توسعه‌ی صادرات کانادا» در پاسخ خود، جواب «شرکت استخراج و تولید پاسیفیک» را به یافته‌‌های گزارش در باره‌ی سیاست‌ها و اعمال شرکت ارائه کرد. با وجود این، هم‏چنان‌که ما در پاسخ خود به «اداره‌ی توسعه‌ی صادرات کانادا» ملاحظه کرده‌ایم، نامه‌ی این اداره جواب اساسی به مسایل مطرح شده نمی‌دهد و در باره‌ی روش توجه این نهاد به موارد نقض حقوق بشر ثبت شده در گزارش ناروشن است.

به علاوه، سازمان‌های امضاکننده در پاسخ مستقیم به «شرکت استخراج و تولید پاسیفیک» بر اساس تحقیق خود و نتایج اقدام‌های پیگیری پس از تحقیق، یافته‌‌های گزارش را توضیح دادند، تکمیل و تأیید کردند (نگاه کنید در پایین). ما توصیه‌های گزارش را تکرار می‌کنیم و آمادگی خود را برای گفت‌وگو در باره‌ی این مسایل با هدف پیشبرد رعایت حقوق بشر و حقوق محیط‌زیستی مردمِ تحت تأثیر در پوئرتو گایتان اعلام می‌کنیم.

پاسخ ما را در زیر ببینید:

بیشتر بخوانید
communique