ائتلاف علیه صادرات غیرقانونی تجهیزات مراقبت از اتحادیه‏ اروپا خواست برای حمایت از حقوق بشر مقررات کاربری دوگانه را به روز کند

24/06/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
fa fr

ائتلاف علیه صادرات غیرقانونی تجهیزات مراقبت (CAUSE)، که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر عضو آن است، بیانیه موضعگیری خود را با عنوان «فرصتی مهم: سازگار کردن فناوری های مراقبتی با مقررات کاربری دوگانه اتحادیه‏ اروپا» را منتشر کرد و در آن از اتحادیه‏ اروپا خواست از فرصت برای به روز کردن مقررات کاربری دوگانه استفاده کند تا از صادرات فناوری های مراقبتی از اروپا برای استفاده از آنها برای نقض حقوق بشر جلوگیری کند.

هدف از پیشنهادهای ائتلاف این است که مقررات کاربری دوگانه ـ که در حال حاضر تحت بررسی و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا الزامی است ـ مقررات عملی برای فناوری های مراقبتی را در بگیرد، شفافیت و پاسخگویی را در این صنعت وارد و از پژوهش قانونی امنیتی حمایت کند.

درخواست های اساسی این بیانیه موضعگیری از این قرار هستند:
• تمام فناوری های مراقبتی باید دارای پروانه باشند؛
• مسایل حقوق بشری به دقت و در سازگاری با تعهدات ناشی از منشور حقوق اساسی اتحادیه‏ اروپا در معیارهای ارزیابی گنجانده شوند؛
• سیاست های ناهمخوان کشورها که پرهیز از صدور پروانه و راه های فرار را در راه کارهای اجرایی آسان می کنند مورد توجه قرار گیرند و شفافیت بیشتر در صادرات ترویج شود؛
• پژوهش قانونی امنیتی و توسعه ابزارگان قانونی امنیتی مورد کنترل قرار نگیرد و از معافیت صریح برخوردار باشد؛
• کنترل بر رمز گزاری و وسایل رمزگزاری لغو شود.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در دسامبر 2014 بیانیه موضع گیری خود را با عنوان «فناوری های مراقبت «ساخت اروپا»: قانونگزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ضروری است» منتشر کرد و در آن از اتحادیه‏ اروپا و جامعه بین المللی خواست مقررات موثری در مورد صادرات فناوری های مراقبت به رژیم های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر تصویب کنند.

بیانیه موضعگیری ائتلاف را در اینجا بخوانید: فرصتی مهم: سازگار کردن فناوری های مراقبتی با مقررات کاربری دوگانه اتحادیه‏ اروپا

اطلاعات بیشتر در باره ائتلاف علیه صادرات غیرقانونی تجهیزات مراقبت (CAUSE)

فرصتی مهم: سازگار کردن فناوری های مراقبتی با مقررات کاربری دوگانه اتحادیه‏ اروپا

بیشتر بخوانید
communique