کلمبیا: به سوی صلح پایدار ـ توصیه‌های فدراسیون به هیئت راستی‌آزمایی سازمان ملل

08/09/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa

بیانیه‌ی مشترک مطبوعاتی

پاریس، بوگوتا، ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ ـ سازمان‌های امضا کننده‌ی زیر امروز نامه‌ی سرگشاده ای را برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل فرستادند و در آن توصیه‌های خود را برای قطعنامه‌ی مربوط به هیئت دوم راستی‌آزمایی سازمان ملل [1] که از روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ کار خود را آغاز می‌کند، بیان کردند. شورای امنیت سازمان ملل این موضوع را روز ۱۱ سپتامبر به بحث می‌گذارد.

در این نامه، این سازمان‌ها بر اساس دیدار هیئت فدراسیون از کلمبیا از ۱۲ تا ۱۹ مه ۲۰۱۷ دغدغه‌ی خود را درباره‌ی یافته‌های خود ابراز کردند دال بر اینکه خروج فارک (FARC) با تجدید سازمان و گسترش گروه‌های مسلحی همراه شده است که درصدد هستند خلأ ایجاد شده را پر کنند و هدف کنترل منطقه و جمعیت را به منظور دنبال‌کردن یا برقراری فعالیت‌های غیر قانونی مثل قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی از معادن و مالکیت بر زمین پیگیری نمایند. این فعالیت‌ها به طور عمده به دست گروه‌های شبه نظامی، جنایت‌کاران سازمان یافته، ناراضیان فارک و ارتش ملی رهایی بخش (ELN) انجام می‌شود که از توانایی قابل ملاحظه‌ی جذب نیرو برخوردار هستند و به طور کلی به رهبران محلی، مدافعان حقوق بشر و اعضای خلع‌سلاح شده‌ی فارک حمله می‌کنند. این وضعیت دلیل اصلی افزایش قتل مدافعان حقوق بشر و رهبران محلی بوده است.

گرچه توافق صلح [2] دولت کلمبیا و فارک را که آنها در نوامبر ۲۰۱۶ امضا کردند به خاطر پیامدهای مثبت آن برای کلمبیا و پایان دادن به بیش از ۵۰ سال درگیری مسلحانه‌ی داخلی، می‌توان تاریخی دانست، ایجاد شماری از شرایط برای تضمین رعایت این توافق و جلوگیری از گسترش شکل‌های دیگر خشونت ضروری است.

کل این وضعیت به هیئت راستی‌آزمایی آتی سازمان ملل [3] نقشی بنیادی می‌دهد. یکی از دو خط فعالیت هیئت سازمان ملل «اجرای تضمین‌های امنیتی و مبارزه با سازمان‌های جنایتکار و رفتار جنایتکارانه‌ی مسؤول در قتل‌ها و کشتارهای مدافعان حقوق بشر است که جنبش‌های اجتماعی و سیاسی را هدف قرار می‌دهند یا اشخاصی را تهدید می‌کنند یا مورد حمله قرار می‌دهند که در اجرا و تلاش‌های صلح شرکت دارند، از جمله سازمان‌های جنایتکاری که جانشین شبه نظامیان و شبکه‌های حمایتی آنها شده اند.» توصیه‌های فدراسیون به این خط اساسی فعالیت توجه دارند.

نامه سرگشاده‌ی و توصیه‌های آن را در پیوست ببینید:

بیشتر بخوانید
communique