مدیران شرکت چندملیتی چی‌کیتا و شبه‌نظامیان کلمبیا چه پیوندهایی دارند؟

18/05/2017
داده‌نمایی اینفوگرافیک
en es fa fr

همدستی مدیران شرکت چندملیتی چی‌کیتا در جنایت‌های علیه بشریت باید در دادگاه بین‌المللی جزایی مورد پیگرد قرار گیرد

چی‌کیتا از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ بیش از ۱.۷ میلیون دلار را در ۱۰۰ نوبت به گروه شبه‌نظامی نیروهای متحد دفاع از خود کلمبیا (Autodefensas de Columbia) پرداخت کرد.

نیروهای متحد دفاع از خود کلمبیا از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بیش از ۳.۷۰۰ قتل انجام دادند و باعث ۶۰.۰۰۰ آوارگی اجباری و مرتکب دیگر جنایت‌های علیه بشریت شدند.

کلمبیا —> موزکاران

مدیران چی‌کیتا میلیون‌ها دلار به گروه‌های شبه‌نظامی پرداخت کردند

بسیاری از سلاح‌های شبه‌نظامیان از طریق بندر چی‌کیتا وارد کلمبیا شد

چی‌کیتا درآمد خود را فقط برای سال ۲۰۰۳ بیش از ۲.۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. شعبه‌ی کلمبیایی آن پرسودترین شعبه بود.

شبه‌نظامیان هزاران شهروند را آواره کردند و بسیاری دیگر را کشتند.

مدیران چی‌کیتا از این جنایت‌های علیه بشریت خبر داشتند، زیرا مطبوعات آمریکایی سال‌ها پیش در این باره گزارش داده بودند.

هیچ مدیر آمریکایی تاکنون مورد پیگرد قرار نگرفته است. زمان پیگرد آنها فرا رسیده است.

جنایت‌های شبه‌نظامیان جنایت‌های علیه بشریت است.

دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) باید در باره‌ی این حقایق قضاوت کند

بیشتر بخوانید