پرو: عفو فوجیموری ناقض موازین بین‌المللی و قاره‌ی آمریکاست

پاریس، بوئنوس آیرس، ۲ فوریه ۲۰۱۸ ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی و مادربزرگان میدان مایو نامه‌ای را به دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا تسلیم کردند که در آن ناسازگاری عفو اعطا شده به رئیس‌جمهور پیشین پرو آلبرتو فوجیموری با موازین حقوق بشری بین‌المللی و قاره‌ی آمریکا شرح داده شده است.

دادگاه حقوق بشری کشورهای قاره‌ی آمریکا امروز برای بررسی رعایت حکم‌های خود در دو پرونده ی (Barrios Altos و La Cantuta) نشستی برگزار خواهد کرد. این دادگاه در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ اعلام کرد که پرو مسئول مرگ ۱۵ تن و زخمی شدن ۴ تن دیگر و ناپدید کردن قهری و اعدام فراقضایی ۱۰ تن است. به علاوه، دادگاه دستور داد اقدام‌های جامعی برای عرضه‌ی غرامت به قربانیان انجام شود. این آرای دادگاه پایه‌های اساسی پیگرد و محکومیت فوجیموری را در سال ۲۰۰۹ به ۲۵ سال زندان به خاطر جنایت‌های ضد بشریت تشکیل داد. با وجود این، در ۲۴ دسامبر گذشته، پدرو پابلو کوزینسکی، رئیس جمهور پرو، فوجیموری را عفو کرد.

نامه‌ی دوستان دادگاه بر تعهد دولت پرو به رعایت آرای دادگاه کشورهای قاره آمریکا تاکید می‌کند. به علاوه، در این نامه بر ناسازگاری عفو در پرونده‌های مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و جنایت‌های ضد بشریت با کنوانسیون آمریکایی و آرای دادگاه در دو پرونده‌ی مورد اشاره تاکید شده و تعدی‌های بیشتری که فرایند عفو برای قربانیان به وجود آورده، به شرح آمده است. این نامه با توجه به دادرسی‌ها در مورد جنایت‌های دیکتاتوری نظامی در آرژانتین بر اهمیت آرای عالی‌ترین دادگاه قاره‌ی آمریکا برای مبارزه با معافیت از مجازات در پرو و سراسر منطقه تاکید کرده است.

سازمان‌های ما چنین نتیجه گیری کردند:

«عفو آلبرتو فوجیموری با حقوق قربانیان برای رسیدن به عدالت و غرامت جامع مغایرت دارد. با این تصمیم که در فرآیندی بدون شفافیت گرفته شده، دولت پرو به قضاوت دادگاه قاره آمریکا بی توجهی نشان داده و از تعهد خود برای تحقیق، پیگرد و مجازات مسئولانه نقض فاحش حقوق بشر و جنایت‌های ضد بشریت قصور کرده است.»

پس از نشست امروز ، دادگاه قاره‌ی آمریکا بایستی بیانیه‌ی تازه‌ای منتشر و به صراحت اعلام کند که عفو با کنوانسیون مغایرت دارد و باید لغو شود. ما امیدواریم که پرو بر اساس تعهد‌های بین‌المللی خود به حقوق قربانیانِ مهم ترین جنایت‌ها احترام بگذارد و مصوبه‌ی تازه‌ی دادگاه قاره‌ی آمریکا را رعایت کند.

امضاکنندگان:
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS)
مادربزرگان میدان مایو (Abuelas de Plaza de Mayo)

بیشتر بخوانید