اوج گیری خشونت در نیکاراگوئه واکنش نیرومند دولت‌ها را ایجاب می‌کند

قطعنامه‌ی فوری هیئت بین المللی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

پاریس، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۸ ـ هیئت بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به مناسبت نشست خود در پاریس، نقض جدی حقوق بشر در نیکاراگوئه را از تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ به دست نیروهای امنیتی علیه معترضان غیرنظامی و صلح جو به شدت محکوم می‌کند. با صدور دستور این سرکوب، دولت کنونی هرگونه حقانیت خود را از دست داده و مانع راه حل دموکراتیک برای بحران جاری شده است.

ترورها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و آزار به مدت دو ماه هر روز رخ داده است و تاکنون باعث مرگ ۲۱۲ تن شده است. از یک سو، رئیس جمهور نیکاراگوئه دانیل اورتگا به ظاهر گفتگو را می‌پذیرد اما از سوی دیگر، به سرکوب مردم ادامه می‌دهد. اعتراض‌های رو به رشد نشانه‌ی نارضایتی عمومی است و تغییری اساسی در نظام حکومتی را ضروری می‌کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر خواهان توقف فوری سرکوب است و از دولت نیکاراگوئه می‌خواهد ورود نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای حمایتی به کشور را اجازه دهد. فدراسیون اعضای سازمان کشورهای قاره آمریکا را فرا می‌خواند تا قاطعانه نقض حقوق بشر را محکوم و از نزدیک بر پیشرفت و رعایت توافق‌های به دست آمده در چارچوب گفتگوی ملی نظارت کنند.

بیشتر بخوانید
urgent