مکزیک: گزارش درباره‌ی مسئولان نظامی و غیرنظامی به دادگاه بین المللی جزایی به خاطر ارتکاب جنایت‌های ضد بشریت در چی‌هواهوا

ارائه‌ی گزارش ـ قتل‌ها، شکنجه، خشونت جنسی و ناپدید کردن‌های قهری که ارتش در نخستین مرحله‌ی عملیات مشترک چی‌هواهوا علیه مردم غیرنظامی مرتکب شده جنایت‌های ضد بشریت به شمار میرود. بلندپایه‌ترین مسئولان ارتکاب فجایع در چی‌هواهوا هنوز مورد تحقیق یا پیگرد قرار نگرفته‌اند و مجازات نشده‌اند. دادگاه بین المللی جزایی باید اقدام کند.

مکزیک، لاهه، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ ـ سازمان‌های امضا کننده‌ی زیر امروز گزارشی را درباره جنایت‌های ضد بشریت که ارتش مکزیک طی مرحله‌ی نخست عملیات مشترک چی‌هواهوا بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مرتکب شده به دادستانی دادگاه بین المللی جزایی ارائه کردند. بر اساس یافته‌های سازمان‌های امضاکننده، فجایعی که در آن ایالت مرزی رخ داده جنایت‌های ضد بشریت به شمار می‌رود و بنابراین باید دادگاه بین المللی جزایی درباره‌ی آنها تحقیق کند.

بر اساس سندی که به دادگاه بین المللی جزایی ارائه شد، اعضای نیروهای مسلح که با اطلاع بلندپایه‌ترین فرماندهان نظامی و غیرنظامی در عملیات امنیتی مبارزه با سازمان‌های تبهکار (جنگ علیه مواد مخدر) شرکت کردند، مرتکب جنایت‌های ضد بشریت شامل قتل، شکنجه، برقراری ممنوعیت شدید بر آزادی، تجاوز، خشونت جنسی و ناپدید کردن قهری شده‌اند. موارد ثبت شده وجود سیاست سازمان یافته‌ی آشکار دولتمردان علیه مردم غیرنظامی را نشان می‌دهد. به همین ترتیب، این موارد استفاده از منابع عمومی برای ارتکاب جنایت را نشان میدهد، مثل استفاده از خودروهای نظامی برای بازداشت خودسرانه‌ی شهروندان، استفاده از تأسیسات نظامی برای شکنجه کردن مردم غیر نظامی و مشارکت کارکنان پزشکی ارتش در این اَعمال شکنجه.

برای تهیه‌ی این گزارش، ۳۵ مورد بررسی شده است. این موارد در مجموع به ۱۲۱ قربانی مستقیم جنایت‌های ارتکابی به دست اعضای ارتش در نخستین مرحله‌ی عملیات مشترک چی‌هواهوا مربوط میشود. اسنادی که این سازمان‌ها ارائه کردند جنایت‌هایی را شرح میدهند که مسئولان آنها هنوز مورد تحقیق یا پیگرد قرار نگرفته‌اند و مجازات نشده‌اند.

سازمان‌های امضا کننده زیر از دادگاه بین المللی جزایی درخواست میکنند تا، با توجه به نبود استقلال و بی طرفی دادستانی جمهوری مکزیک و نیز نبود دادرسی واقعی در سطح ملی، به معافیت از مجازات در مورد این جنایت‌های جدی خاتمه دهد.

در پی اسنادی که در مورد وضعیت درکواهوئیلا و باخا ـ کالیفرنیا به دادگاه بین المللی جزایی ارائه شده، این سومین سندی است که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، کمیسیون دفاع و ترویج حقوق بشر مکزیک (CMDPDH) و سازمان‌های دیگر به دادگاه ارائه می‌کنند.

گزارش را بخوانید:

بیشتر بخوانید