مکزیک: فدراسیون نخستین شکایت در مورد فساد را علیه دولت نزد کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا مطرح کرد

23/02/2019
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دو سازمان حقوق بشری «اتحاد خانواده‌ها برای جستجو و تعیین محل اشخاص ناپدید شده پیدراس نگراز و ایدهِاز»، و «اقدام حقوقی استراتژیک در راه حقوق بشر»، شکایتی را درباره‌ی فساد، شکنجه و ناپدید کردن‌های قهری در ایالت کواهویلا بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ نزد کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا (IACHR) مطرح کردند. این شکایت با توجه به بازداشت فرماندار پیشین این ایالت که متهم به نقض حقوق بشر است و به جای تحقیقات و محاکم در مکزیک اکنون در فرایند تحویل به آمریکا به سر می‌‌برد، مطرح شده است.

نبود اطلاعات درباره سرنوشت و محل ناپدید شده‌گان و نیز نبود تحقیقات قضایی موثر برای اجرای عدالت درباره‌ی مرتکبان این جنایت‌ها باعث شده که اعضای خانواده‌های قربانیان ناپدید کردن‌های قهری در دیداری با دبیر اجرایی کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا این شکایت را ارائه کنند.

در این شکایت ۲۰ مورد نمونه که در این ایاالت بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ رخ داده ارائه شده است. این موارد قربانیان کشتار آلنده، یعنی اشخاصی که به طور غیر قانونی در بازداشتگاه پیدراس نگراز زیر کنترل کارتل مواد مخدر زِتاس سوزانده شده‌اند، اشخاص ناپدید شده که پلیس ایالتی دستگیر کرده و سپس تحویل این کارتل داده بود و نیز اشخاصی را که به دست نیروهای ویژه ایالت کواهویلا شکنجه و ناپدید شده‌اند، در بر می‌‌گیرد.

شکایت همچنین به موارد فسادی توجه دارد که کارتل زِتاس را قادر ساخته تا اختیار نهادهای محلی، به ویژه نیروی عمومی در ایالت کواهویلا، را بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در دست بگیرد. بر اساس کلیه این حقایق، اعضای خانواده‌ها از کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا درخواست کردند تا دولت مکزیک را مسئول موارد مهم نقض حقوق بشر که در این ایالت رخ داده، اعلام کند.

بر اساس آخرین آماری که کمیسیون ملی جستجو ارائه کرده، ۴۰۱۸۰ تن بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۸ در مکزیک ناپدید شده‌اند. سازمان‌ها و قربانیانی که این شکایت را مطرح کرده‌اند به ویژه نگران وضعیت خانواده‌های قربانیان ناپدید شدگان قهری در ایالت کواهویلا و مکزیک هستند. فقط در این ایالت، بر اساس برنامه‌ی نبش قبر دولتی بیش از ۸۰۰ جنازه‌ی ناشناس وجود دارند و بیش از ۲۰ سال نبش قبر این عده طول خواهد کشید. علاوه بر این، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی بقایای جنازه‌های موجود در گورها را نمی‌پذیرند، زیرا برنامه‌ی بازیابی مورد حمایت دولت ترتیب زمانی اسناد را در نظر نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید