چگونه کو کلوکس کلان را به ضد معترض تبدیل کنیم

17/08/2017
Notre mouvement
en es fa

در واکنش به اظهارات ترامپ درباره‌ی چارلوتزویل، مرکز حقوق اساسی (CCR)، سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در آمریکا، بیانیه‌ی زیر را منتشر کرد:

دل ما با خانوادههایی میتپد که عزیزان آنها طی آخر هفته در چارلوتزویل جان خود را از دست دادند یا زخمی شدند. همچنین مایلیم از کلیه‌ی کسانی که به خیابان رفتند تا علیه این نماد ویژه‌ی برتری سفید پوستان اعتراض کنند، سپاسگزاری کنیم. قابل پیشبینی بود که این اعتراض‌ها در روند غم انگیزی وارد شوند، زیرا ترامپ در اظهارات، سیاست و عمل برقراری سلطه بر بسیاری از جوامع محبوب ما را درپیش گرفته و تبلیغ میکند، از جمله رنگین پوستان، مسلمانان، معلول‌ها، زنان، اشخاص بدون مدارک هویت یا دگرباشان جنسی.

ما مسئولیت خشونت آخرهفته را مستقیم به عهده‌ی دونالد ترامپ می دانیم. لفاظی و گزینه‌های کارمندان ـ و نیز سخنرانی‌ها و اولویت‌های سیاست گذاری ـ اوبر مبنای روزانه بر ارزشهای ملی گرایی سفیدپوستان تأکید می گذارند. در همین ماه گذشته، وزارت دادگستری اعلام کرده که رسیدگی به تبعیض علیه سفید پوستان را در اولویت خود قرار خواهد داد و وزارت امنیت کشور ترجیح برای مهاجران انگلیسی زبان را رسمیت بخشیده است. از ممنوعیت بر ورود مسلمانان یا ساختن دیوار در مرز جنوبی بگذریم. همه‌ی این اقدام‌ها را که در کنار هم در نظر بگیریم، هدف آنها برقراری دوباره‌ی حس تسلط فرهنگی سفیدپوستان است که در چارچوب آن تامین فرصت برای موفقیت رنگین پوستان در وهله‌ی دوم قرار میگیرد، اگر این موضوع اصلاً مطرح باشد. برتری طلبان سفیدپوست پیام پشتیبانی دولت را دریافته‌اند: آنها ناشناس بودن و تاریکی را که به لحاظ تاریخی در نمایش‌های عمومی تنفر و بی قانونی خود ملاحظه می کردند، کنار گذاشته‌اند و جسارت یافته‌اند بدون نقاب بر چهره‌های‌شان در روز روشن راه‌پیمایی کنند.

مرکز حقوق اساسی در ۵۱ سال گذشته در صف مقدم عدالت در پشتیبانی از جنبش‌ها و جوامع زیر حمله قرار داشته است. ما همیشه خاری بر سر راه برتری طلبان سفیدپوست بوده‌ایم، زیرا جوامعی که ما در فعالیت خود با آنها بسیار نزدیک همکاری داریم، زمانی که سخن این برتری طلبان به عمل، سیاست و فرهنگ میرسد، بیش از همه در خطر هستند. هدف ما این است که کو کلوکس کلان و برتری طلبان سفیدپوست دیگر رابه ضد معترض تبدیل کنیم، نه برعکس. در سال ۲۰۱۵، مرکز حقوق اساسی روش رسیدگی به جنایت‌های برتری طلبان سفیدپوست را مورد توجه قرار داد. در سال ۲۰۱۴ ما تهدید کو کلوکس کلان به استفاده از «خشونت مرگبار» در فرگوسن را محکوم کردیم. در سال ۱۹۸۰، استاد اعظم کو کلوکس کلان مرکز حقوق اساسی را « دروغگو» نامید، زیرا ما وحشتی را که این فرقه در جوامع سیاه پوست ایجاد کرده بود، برای کنگره توضیح دادیم. یک سال بعد، ما شکایت کرامزی علیه شوالیه‌های عدالت کو کلوکس کلان (Crumsey v. Justice Knights of the Ku Klux Klan) را مطرح کردیم که یکی از نخستین شکایتهای مدنی علیه یک گروه نفرت پراکن بود و نتیجه‌ی آن رای به نفع خانواده‌های پنج زنی بود که کو کلوکس کلان در چاتانوگا مجروح کرده بود. خطِ اتصال این فعالیت با مردمی است که همواره مورد حمله بوده‌اند. فعالیت ما بر اساس اصول و ارزش مبارزه است، نه بر اساس محاسبه در مورد احتمال موفقیت.

بسیاری از ما آماده هستیم در این زمان بحرانی و وقتی که مسائل حاد مطرح است اقدام کنیم. با توجه به گزینه‌هایی که ما برای همکاری داریم، مرکز حقوق اساسی در کنار آسیب پذیرترین مردم و در صف مقدم مقاومت ایستاده است؛ در کنار کسانی که مبارزه برای آنها مبارزه ایدئولوژیک نیست، مبارزه در راه مرگ یا زندگی است؛ و در کنار کسانی که برای مشکلات راه حل دارند، فقط اگر جهان به آنها گوش فرا دهد.

بیشتر بخوانید
mouvement