دوره‏‌ی آموزش در باره‌ی «مهاجرت، پذیرش در جامعه و دمکراسی»

29/06/2017
Notre mouvement
en fa

اتحادیه‌ی حقوقی برای حمایت از حقوق بشر در ایتالیا، یکی از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ تا ۳ نوامبر ۲۰۱۷ هر جمعه‌ دوره‌ی تخصصی آموزشی در باره‌ی «مهاجرت، پذیرش در جامعه و دمکراسی» برگزار می‌کند.

درسنامه‌ی این دوره را در پیوست دریافت کنید.

برای شرکت در دوره، با این ایمیل تماس بگیرید: info@unionedirittiumani.it

بیشتر بخوانید