ایتالیا:‌ دوره‌ی تخصصی محافظت از حقوق بشر در اروپا

28/09/2017
Notre mouvement
en fa

اتحادیه‌ی حقوقی محافظت از حقوق بشر (UFTDU)، سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ایتالیا، کنفرانس سالانه‌ی خود در باره‌ی محافظت از حقوق بشر در اروپا را از نوامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ در رُم برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید