کاتالونیا: بیانیه‌ی جامعه‌ی حقوق بشر اسپانیا

03/10/2017
Notre mouvement
en es fa

جامعه‌ی حقوق بشر اسپانیا با قاطعیت استفاده‌ی افراطی از زور نیروهای امنیتی دولتی را محکوم می‌کند که طی جشن دیروز همه‌پرسی در کاتالونیا باعث زخمی شدن بیش از ۸۰۰ تن و نیاز آنها به خدمات درمانی شد.

در جامعه‌ی دمکراتیک و قانونی اقدام بی تناسب نیروهای پلیس علیه شهروندان قابل قبول نیست.

هم‏چنان‌که کمیسیون اروپا به دولت اسپانیا اعلام کرده، در هیچ شرایطی نمی‌توان از خشونت به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد.

ما در جامعه‌ی حقوق بشر اسپانیا نیروهای سیاسی مختلف را فرا می‌خوانیم گفت‌وگویی سازنده برای حل‌وفصل مناقشه‌ی موجود به راه بیاندازند.

بیشتر بخوانید