زمانِ « اوضاع به روال معمول» در آذربایجان به سر آمده است

19/11/2014
درخواست فوری
en fa

18 نوامبر 2014
(27 آبان 1393)
«مشارکت بین المللی حقوق بشر» و «برنامه نظارت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر» (برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) خواهان آزادی فوری مدافعان حقوق بشر آذری شدند.

ریاست شش ماهه آذربایجان بر کمیته وزرای شورای اروپا هفته گذشته به پایان رسید. طی این دوره، آذربایجان سرکوب بی سابقه ای را علیه جامعه مدنی ـ از جمله با به زندان انداختن مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی منتقد دولت ـ به راه انداخت. اساسنامه شورای اروپا کاملا روشن است: «تمام اعضای شورای اروپا باید اصول حاکمیت قانون و بهره مندی تمام اشخاص در محدوده آن از حقوق بشر و آزادی های اساسی را بپذیرند و صادقانه و به صورت عملی برای حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی همکاری کنند.» اقدامات آذربایجان حملات تازه ای به نهادهای و ارزش های اروپا را به نمایش می گذارند. خدیجه اسماعیلوا، روزنامه نگار جستجوگر، گفت: « زمان نجات این ارزش ها، تعهدها و روح شورای اروپا رسیده است. هم اکنون. »

ما از اتحادیه‏ اروپا و کشورهای عضو آن می خواهیم تمام امکانات در اختیار خود را برای اِعمال فشار به آذربایجان به کار گیرند تا پایبندی این کشور به تعهدات حقوق بشری خود و آزادی فوری و بی قید و شرط تمام کسانی که بر اساس اتهام های بی پایه بازداشت شده اند تضمین شود.

اشخاص زیر از جمله کسانی هستند که طی ریاست آذربایجان بر شورای اروپا (14 مه ـ 13 نوامبر 2014) زندانی شده اند:

• انار مامدلی، ناظر انتخابات که جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول را دریافت کرده است.
• لیلا یونس، مدافع عدالت، که نشان لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده است و همسرش عارف یونس.
• رسول جعفراف، مبارزی که در شورای اروپا از آذربایجان انتقاد کرد و به همراه لیلا یونس فهرستی از 100 زندانی سیاسی در آذربایجان را گردآوری کرده است.
• انتقام علی اف، وکیل حقوق بشری که در شورای اروپا از آذربایجان انتقاد کرد.

ویدیوی «زمان اوضاع به روال معمول در آذربایجان به سر آمده است»: http://youtu.be/t2sjdYGGbAk

بیشتر بخوانید