مرگ در مدیترانه: اتحادیه اروپا چاره ای ندارد

پاریس، 20 آوریل 2015 (31 فروردین 1394) ـ در ساعات اولیه روز 19 آوریل (30 فروردین)، کشتی ماهی گیری که با حدود 700 تن مسافر از لیبی به قصد اروپا حرکت کرده بود واژگون شد. تنها چند ده نفر از این عده نجات یافتند و چند جنازه نیز پیدا شد. در جریان عملیات نجات، قایق دیگری با حدود 300 مسافر درخواست کمک کرد. تا زمانی که اتحادیه اروپا از تغییر اساسی سیاست مهاجرت خود قصور می کند، جنازه های بیشتری در مرزهای آن تلنبار خواهند شد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سیاست مجرمانه ای را که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن مدت طولانی دنبال کرده اند محکوم می کند. این سیاست، با وجود آثار چشمگیر آن بر زندگی انسان ها در سال های اخیر با تشکیل اداره فرانتکس (Frontex) برای مراقبت از مرزهای اتحادیه اروپا و برقراری سیستم اشتراک اطلاعات یوروسور (Eurosur) تقویت شده است. مبالغ عظیمی که سالانه برای مراقبت از مرزهای اروپا هزینه می شود، بازتاب رهیافت امنیتی درون ـ نگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است. خودداری از پشتیبانی از عملیات نجات مارِ نوستروم (Mare Nostrum) ایتالیا که در سال 2014 بیش از 150000 نفر را نجات داد، و آغاز عملیات مراقبتی ترایتون (Triton) در چارچوب فرانتکس، نشانه تداوم لجوجانه این سیاست غیرمسؤولانه است: محافظت از اتحادیه اروپا از تهدید خیالی، به بهای زندگی انسان ها.

دیمیتریس کریستوپولوس، نایب رییس فدراسیون، گفت: «وسواس در باره کنترل مرزی اروپا را به دژی تبدیل کرده که باعث مصیبت های انسانی در سطح گسترده می شود. شهروندان اروپا باید بفهمند که این مصیبت ها وقایع اجتناب ناپذیر نیستند، بلکه نتیجه سیاست های عمدی کشورهایشان هستند.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فرا می خواند راه های امن جایگزینی برای انسان های جویای محافظت در اتحادیه اروپا ایجاد کنند. بر اساس کنوانسیون ژنو مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان (1951) و منشور حقوق اساس اروپا (ماده 18)، مهاجرانی که شرایط دریافت پناهندگی را برآورده می کنند، یعنی کسانی که در کشور خود مورد آزار بوده اند یا دلیلی برای نگرانی از آزار دارند، حق دریافت حمایت بین المللی را دارند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون، یادآوری کرد: «سوری ها، اریتره ای ها، سودانی ها و .... پناهجو هستند و کشورهای اروپایی تعهد دارند از آنها محافظت کنند. این افراد باید بتوانند بدون به خطر انداختن زندگی خود خواهان حقوقشان شوند.»

ما از تمام کشورهای عضو اروپا می خواهیم صدور ویزای بشردوستانه و پناهندگی را تسهیل کنند و راه های قانونی دیگری را بر اساس توصیه اخیر اداره حقوق اساسی اروپا ارایه کنند.

به منظور واکنش به آثار مرگبار کنونی سیاست گذشته، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید فوری عملیات جستجو و نجات اروپایی را بر پایه عملیات مارِ نوستروم ایتالیا به راه بیاندازند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر عضو کارزار فرانتگزیت است که هدف از آن آگاه سازی افکار عمومی و نمایندگان سیاسی تاثیر عملیات فرانتکس بر حقوق بشر است.

واکنش های فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و همکاران آن را به درهم شکستن کشتی ها در ساحل لامپدوزا در اکتبر 2013، سپتامبر 2014 و آوریل 2015 بخوانید.

بیشتر بخوانید
communique