فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام مخفیانه‌ی دو تن را در بلاروس محکوم کرد

29/11/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa ru ru

بنا به اطلاعات دریافتی از سازمان عضو فدراسیون در بلاروس، مرکز حقوق بشر ویاسنا، دو محکوم‌به‌اعدام به نام‌های ایوان کولِش و سیراهِی خمیالوسکی، به تازگی در بلاروس مخفیانه اعدام شده‌اند. بر اساس قوانین بلاروس، تاریخ اعدام اعلام نمی‌شود. امسال در پی لغو اقدام‌های محدودکننده‌ی اتحادیه‌ی اروپا به‌خاطر نقض حقوق بشر در بلاروس در فوریه‌ی ۲۰۱۶، سه تن در این کشور اعدام شده‌اند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که خواهان الغای کامل مجازات اعدام در جهان است، این اعدام‌ها را محکوم می‌کند. به علاوه، هم‏چنان‌که گزارش مشترک فدراسیون و ویاسنا در اکتبر ۲۰۱۶، مجازات اعدام در بلاروس: قتل به دلایل (غیر)قانونی، نشان داد، به‌کارگیری مجازات اعدام در بلاروس در تمام مراحل قضایی همراه با نقضِ فاحشِ حقوق بشر است.

در گزارش، سازمان‌های ما پنهان‌کاری در مورد اجرای مجازات اعدام در بلاروس را محکوم کردند: خانواده‌های محکومان به اعدام پیش از اجرای اعدام از تاریخ آن مطلع نمی‌شوند، جنازه هیچگاه به خانواده تحویل داده نمی‌شود و محل دفن نیز مخفی می‌ماند. بدین ترتیب، بر اساس چندین رأی سازمان ملل در باره‌ی موارد مربوط به مجازات اعدام در بلاروس، اعدام ایوان کولِش و سیراهِی خمیالوسکی حقوق خانواده‌های آنها را نقض کرده است.

بلاروس آخرین و تنها کشوری در اروپا است که مجازات اعدام را حفظ کرده است. اتحادیه‌ی اروپا باید قاطعانه از بلاروس خواستار الغا یا تعلیق مجازات اعدام به‌عنوان گام نخست در راه الغای آن شود. الزام به تعلیق مجازات اعدام باید سیاست اتحادیه‌ی اروپا نسبت به بلاروس را تعیین کند.

اطلاعات بیشتر در باره‌ی اعدام ایوان کولِش و سیراهِی خمیالوسکی

بیشتر بخوانید