پرونده‌ی حسین حِبری

پس از بیش از ۲۰ سال مبارزه‌ی قربانیان و سازمان‌های پشتیبان آنها در راه حقیقت، عدالت و جبران، شعبه‌ی ویژه‌ی دادگاه آفریقا، که دادگاهی بین المللی در نظام دادگستری سنگال است، روز ۳۰ مه ۲۰۱۶ (۱۰ خرداد ۱۳۹۵) رأی خود را در محاکمه‌ی حسین حِبری اعلام خواهد کرد.

دیکتاتور پیشین چاد به اتهام قتل سیاسی هزاران تن و استفاده‌ی روش‌مند از شکنجه در زمان تصدی قدرت، به جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و شکنجه متهم شده است. در دوره‌ی ریاست جمهوری او از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰، نزدیک به ۴۰.۰۰۰ تن به قتل رسیدند و بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تن قربانی شکنجه و خشونت شدند.

حِبری پس از فرار از چاد در سال ۱۹۹۰ در سنگال در تبعید زندگی کرده است. در فوریه‌ی ۲۰۱۳، در پی تلاش‌های فشرده‌ی قربانیان و سازمان‌های پشتیبان آنها ـ و به‌ویژه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در چاد، سنگال و بلژیک ـ سنگال و اتحادیه آفریقا شعبه‌ی ویژه‌ی دادگاه آفریقا را تشکیل دادند تا درباره‌ی جنایت‌های رژیم او قضاوت کند.

پس از ۱۹ ماه تحقیق که طی آن قضات تحقیق از حدود ۲.۵۰۰ شاکی خصوصی تحقیق کردند، محاکمه از ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ برگزار شد. حسین حِبری در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. بیشتر بخوانید: در انتظار رأی تاریخی (https://www.fidh.org/19999)

بیشتر بخوانید