محاکمه‌ی دُمینیک اُنگوِن فرمانده‌ی پیشین ارتش مقاومت پروردگار آغاز شد

@ ICC-CPI

نخستین محاکمه در دادگاه بین‌المللی جزایی به‌خاطر طیف وسیعی از جرایم جنسی و جنسیتی

لاهه، پاریس، کامپالا ـ فردا شعبه‌ی محاکمه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی به اظهارات آغازین در محاکمه‌ی دُمینیک اُنگوِن، یکی از فرماندهان ارشد ارتش مقاومت پروردگار (LRA) گوش فرا خواهد داد. سازمان‌های ما از آغاز این محاکمه‌ی مهم به‌عنوان نخستین گام در راه عدالت برای بیش از ۴،۰۰۰ قربانی حاضر و هزاران اوگاندایی بازمانده‌ی مهمترین جنایت‌ها، به‌ویژه جنایت‌های جنسی و جنسیتی، به دست ارتش مقاومت پروردگار در شمال اوگاندا در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ استقبال می‌کنند.

شیلا مونوانگا، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و نایب رئیس بنیاد ابتکار حقوق بشر، گفت:

«قربانیان جنایت‌های ارتش مقاومت پروردگار در غیاب اقدام‌های قضایی در سطح کشور علیه رهبران اصلی ارتش مقاومت پروردگار، چهارده سال در انتظار عدالت بوده‌اند. امیدواریم محاکمه‌ی اُنگوِن پرده از جنایت‌های وحشتناک علیه مردم در شمال اوگاندا و مسوؤلیت اتهامی او بردارد. همچنین امیدواریم در پی این محاکمه، اقدام‌های قضایی دیگری علیه دارندگان بیشترین مسوؤلیت ادامه یابد و در پاسخ‌گویی و بازداشتن از جنایت در منطقه سهم ایفا کند.»

دُمینیک اُنگوِن به داشتن مسوؤلیت در ۷۰ مورد جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی متهم است، از جمله ۱۹ اتهام جنسی و جنسیتی، اتهام‌های مربوط به استفاده از به‌کارگیری کودکان سرباز، حمله به اردوگاه‌های آوارگان داخلی و تعقیب و آزار طی چرخه‌ی خشونت در شمال اوگاندا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵. سازمان‌های ما به‌ویژه از اقدام دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۱۵ در گسترش اتهام‌ها و دربرگرفتن تجاوز، ازدواج اجباری، حاملگی اجباری و بردگی جنسی ـ که پیشتر در میان اتهام‌های او قرار نداشتند ـ استقبال می‌کنند. این محاکمه نخستین محاکمه در دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد اتهام‌های اجباری و حاملگی اجباری است.

۴،۱۰۷ قربانی اجازه‌ی مشارکت در دادگاه را یافته اند. ۲،۰۶۱ تن از آنها دارای وکلای مدافع از بیرون به انتخاب خود هستند که در محاکمه شرکت دارند. این عده چند روز پیش از مساعدت حقوقی برخوردار شدند. پیشتر قاضی شعبه‌ی محاکمه تصمیم گرفته بود برای وکلای بیرونی به انتخاب قربانیان مساعدت حقوقی اعطا نکند و فقط در مورد وکلای مدافع به انتخاب دادگاه امکان مالی مساعدت حقوقی را فراهم کند، ولی اختیار تصمیم‌گیری را به مسؤول ثبت دادگاه داده بود. مسؤول ثبت نیز در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفت امکان مالی مساعدت حقوقی برای وکلای بیرونی را تأمین کند [1].

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«ما از تصمیم مسؤول ثبت دادگاه برای تأمین مساعدت حقوقی به قربانیان در این پرونده با وکیل به انتخاب خود استقبال می‌کنیم. تاریخچه‌ی مشارکت قربانیان در اوگاندا بی‌سابقه است. اداره‌ی ثبت دادگاه بایستی اکنون برای اجرای مساعدت حقوقی به روشی مؤثر برای تأمین حقوق و نیازهای قربانیان برنامه‌ریزی کند به نحوی که حداکثر مشارکت به دست آید.»

برای اطلاعات بیشتر در باره‌ی پرونده‌ی اُنگوِن، نگاه کنید به: پرسش و پاسخِ فدراسیون و بنیاد ابتکار حقوق بشر

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
بنیاد ابتکار حقوق بشر

بیشتر بخوانید