سوریه: پاسخگویی، جبران و آینده‌ی کشور

نامه‌ی مشترک سازمان های غیردولتی به اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل

در آستانه‌ی برگزاری «کنفرانس بروکسل ۲» در تاریخ ۲۵ ـ ۲۴ آوریل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن «مرکز رسانه‌ها و آزادی بیان سوریه» (SCM) و چندین سازمان غیر دولتی بین‌المللی و سوری از اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل خواستند تا پاسخگویی در مورد فجایع در سوریه و عدالت برای قربانیان را به عنوان دغدغه‌ی محوری در بحث های مربوط به «آینده‌ی سوریه» بگنجانند.

نامه مشترک سازمان های غیردولتی به کنفرانس بروکسل ۲

06.04.2018_Joint NGO Letter Syria Brussels II by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید