حمله در سوسه و کویت: فدراسیون سوءاستفاده از دین را برای مقاصد سیاسی محکوم می کند

27/06/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
ar en es fa fr

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به مردم تونس و کویت تسلیت می گوید و مایل است همبستگی خود را با آنها و قربانیان دو حمله روز 26 ژوئن 2015 (5 تیر 1394) که داعش به بهانه دین مسؤولیت آنها را به عهده گرفته، ابراز کند.

حمله جنایتکارانه ای که در سوسه به مرگ 39 تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر انجامید، حمله ای علیه دمکراسی و حقوق بشر است. این حمله بخشی از حمله های جنایتکارانه ای است که با بهانه استفاده از دین برای خرابکاری، گردشگری را که منبع اصلی اقتصادی این کشور است و فرایند چشمگیر و نمونه مردم تونس برای برقراری حاکمیت قانون بر ویرانه های دیکتاتوری را هدف قرار داده است.

تونس تنها کشور بهار عربی است که در آن آرمان های دمکراتیک نیرومندتر از نیروهای ارتجاعی و جنایتکار هستند که گذار سیاسی در کشورهای همسایه را بی نتیجه گذارده اند. بر دولتمردان تونس واجب است که نقشی اساسی و تعیین کننده به عنوان محافظان ارزش های مورد حمله مرتکبان این اقدامات ایفا کنند. فدراسیون رسما دولت تونس را فرا می خواند تا با احترام مطق و بدون قید و شرط برای حقوق بشر، آزادی های اساسی و تمام ارزش ها و امیدهای راهبرِ تونس امروزی مبارزه با تروریسم را پیش ببرد. این نوع تعهد تنها راه مقاومت در برابر تهدید خشونت جنون آمیزی است که سراسر منطقه را فراگرفته است.

فدراسیون از دولتمردان تونس می خواهد بیش از پیش در مبارزه با قاچاق اسلحه در مرزها هشیاری به خرج دهند و اولویت را بر مبارزه با وخامت اوضاع اقتصادی قرار دهند که این گونه اقدامات تروریستی را تغذیه می کند.

بمب گذاری انتحاری در کویت که یکی از مسجدهای شیعیان را هدف قرار داد و به مرگ 27 تن و زخمی شدن 22 تن انجامید حمله ای به آزادی اعتقاد است. این حمله بخشی از رشته حمله هایی است که به تازگی علیه اقلیت شیعه در عربستان سعودی و یمن انجام شده است. از سال 2011 به بعد، اقلیت های شیعه در چندین کشور خلیج بیش از پیش قربانی تبعیض و سرکوب در شرایطی شده اند که نقض حقوق بشر جدی تر می شود. فدراسیون از دولتمردان کویت، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و کشورهای پشتیبان آنها می خواهد تحریک به تنفر مذهبی را جرم اعلام کنند و آزادی اعتقاد و بیان و نیز تمام حقوق مدنی و سیاسی را تضمین کنند. در زمینه افزایش نگران کننده خشونت مرتبط با دین، بر آنها الزامی است که از تمام مکان های عبادت همه دین ها محافظت کنند.

دولتمردان تونس و کویت و تمامی جامعه بین المللی باید علیه استفاده ابزاری از دین برای مقاصد سیاسی موضع بگیرند. آنها باید علیه کشورهایی که درسراسر جهان با سوءاستفاده از دین برای نقض حقوق بشر در کشورهای خود و نقاط دیگر به اشاعه رادیکالیسم مذهبی کمک می کنند، مجازات هایی را در نظر بگیرند.

در پی این حمله ها، فدراسیون و سازمان های عضو آن بیش از پیش مصمم هستند تا فعالانه از حقوق بشر دفاع کنند. رعایت نکردن حقوق بشر عاملی است که بیش از هر چیز به فجایع انسانی و سیاسی کمک می کند و این فجایع برای تمام کشورهای مغرب، خاورمیانه و اروپا خطر به شمار می روند.

بیشتر بخوانید