تونس: میثاق برابری، آزادی فردی

25/07/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
ar en fa fr

تونس، ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸ ـ امروز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و بیش از ۹۰ سازمان و گروه جامعه‌ی مدنی در تونس میثاق برابری و آزادی‌های فردی را منتشر کردند که رئوس حقوق اساسی شایسته‌ی همه تونسی‌ها را اعلام می‌کند. این میثاق به منظور تایید تعهد به جمهوری مدنی و دموکراتیک تونس در پی انتشار گزارش ۱۲ ژوئن کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری منصوب رئیس‌جمهوری منتشر شده است.

هدف از پیشنهاد‌های کمیسیون قرار دادن حقوق بشر در کانون نظام دادگستری تونس و کنار گذاشتن قانون‌هایی است که دولت از دیرباز به عنوان ابزار سرکوب به کار گرفته است. امضاکنندگان این میثاق بر ۱۰ نکته مبتنی بر توصیه‌های اصلی کمیسیون تأکید می‌کنند و دولتمردان را فرا می‌خوانند تا آنها را هر چه زودتر در قانون‌ها بگنجانند. به نشانه پایبندی به این میثاق، یک گردهمایی در ساعت ۵ بعد از ظهر ۲۴ ژوئیه در سالن عمر خلیفی سیته دُ کولتور برگزار خواهد شد.

يسرى فراوس، رئیس جمعيت زنان دموکرات تونسی، گفت:

«تونس درنقطه‌ی عطف مهمی از تاریخ خود قرار دارد. دستاوردهای اخیر آن در زمینه‌ی دموکراسی بسیار شکننده خواهد ماند مگر اینکه بنیاد آزادی‌های فردی و برابری در میان همه‌ی شهروندان تونسی تقویت شود.»

رئیس جمهوری بجی الباجی قائد السبسی کمیسیون آزادی‌های فردی و برابری را در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۷، روز ملی زنان، تشکیل داد و آن را موظف کرد تا اصلاحاتی «در باره‌ی آزادی‌های فردی و برابری ناشی از مقررات قانون اساسی مصوب ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴، موازین بین المللی حقوق بشر، و روندهای جاری در زمینه‌ی آزادی و برابری» توصیه کند. رئیس این کمیسیون ۹ نفره بُشری بِلحاج حمیده، یکی از نمایندگان مجلس است.

کمیسیون در گزارش خود از جمله جرم‌زدایی از لواط، تضمین حقوق برابر مردان و زنان در ارث، الغای قانون‌های مبتنی بر «عفت» و الغای مجازات اعدام را توصیه می‌کند.

نسرین جلالی، رئیس جمعيت البوصله [قطب نما]، گفت:

«امروز وظیفه کلیه‌ی طرف‌های سیاسی، از جمله رئیس جمهوری و حزب‌های دارای نماینده در پارلمان این است که کلیه‌ی امکانات را به کار بگیرند تا توصیه‌ها و اصول مندرج در گزارش کمیسیون که در این میثاق تکرار شده به قانون تبدیل شوند.»

این میثاق، بر اساس اصول آزادی، برابری و کرامت، همچنین خواهان الغای مجازات اعدام و نیز کلیه شکل‌های تبعیض، صرف نظر از توجیه‌ها یا ادعاهای مربوط به اساس آنها، میشود.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«دیر زمانی است که حقوق بشر در نظام دادگستری تونس ناآشکار بوده است و این نظام ترجیح داده از اقتدارگرایی و تسلط اندیشه‌ی واحد در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به جای رعایت آزادی فردی حمایت کند.»

این میثاق خواهان تقویت تلاش‌ها برای پایان دادن به شکنجه، کلیه‌ی شکل‌های دیگر نقض کرامت انسانی، و نیز رعایت آزادی جنسی و گرایش جنسیتی که در بنیاد حقوق بشر قرار دارد، شده است. این میثاق اصل را بر بیگناهی و تضمین دسترسی به محاکمه‌ی عادلانه، و نیز ممنوعیت دستگیری‌های خودسرانه که از عناصر محوری حاکمیت قانون هستند، قرار میدهد.

آمنه القلالی، رئیس دیده‌بان حقوق بشر در تونس، گفت:

«تونسی‌ها پس از انقلاب شکل‌های بسیاری از ستم را رد کردهاند، اما آنها اکنون به انقلاب واقعی قانونگذاری نیاز دارند تا فرد فرد تونسی‌ها را به عنوان خالق ارزش‌ها، موازین و ثروت خود و جامعه‌ی خود از مداخله‌ی خودسرانه‌ی دولت یا طرفهای دیگر محافظت کند.»author=

حق حریم خصوصی، آزادی وجدان و اندیشه، آزادی بیان و آزادی‌های آکادمیک و هنری نیز حقوق اساسی تلقی می‌شوند و ستون‌های جامعه‌ای دموکراتیک، خلاق و تکثرگرا هستند.

‎جنان ليمام، رئیس جمعيت آزادیهای فردی تونس، نیز گفت:

«تونس در تاریخ خود قانون‌های مترقی دارد، مثل قانون احوال شخصی سال ۱۹۵۶ و قانون اساسی ۲۰۱۴. امروز، گام منطقی بعدی برای تکمیل این روند تصویب قانون آزادی‌های فردی و قانون برابری بر اساس توصیه کمیسیون است.»

برای اطلاعات بیشتر با اشخاص زیر تماس بگیرید:

Amna Guellali (anglais, français, arabe): 216-24-485-324 (mobile); guellaa@hrw.org. Twitter: @aguellaa
Yosra Frawes: (anglais, français, arabe): 216-21298312 (mobile); yf@fidh.org
Wahid Ferchichi: (anglais, français, arabe): 216-22254711 (mobile); wahidferchichi2014@gmail.com
Lamine Ben Ghazi: (anglais, français, arabe): 216-51948708 (mobile); lamine.benghazi@albawsala.com

لیست سازمان‌های امضاکننده در زیر.

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  سازمان‌های امضاکننده:‌
  1. Tunisian Coalition Against Death Penalty
  2. Tunisian Association of Democratic Women
  3. Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties
  4. Tunisian Association for the Defense of University Values
  5. Tunisian Association for the Defense of Child’s Rights
  6. Tunisian Association for the Fight against Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Tunis
  7. Tunisian League for the Defense of Human Rights
  8. Tunisian Forum of Economic and Social Rights
  9. National Union of Tunisian Journalists
  10. Al Bawsala Association
  11. Street Art Association
  12. Tunisian Women’s Association for Development Research
  13. Beity Association
  14. Tahadi Association
  15. Shams Association
  16. Together Association
  17. Dissonances Association
  18. Vigilance Association for Democracy and Civil State
  19. Damj - Tunisian Association for Justice and Equality
  20. League of Tunisian Female Voters
  21. Mawjoudin Initiative for Equality
  22. Democratic Transition and Human Rights Support Center
  23. Africa Women’s Forum
  24. EUROMED Rights
  25. International Federation for Human Rights
  26. “Let’s be active” Programme
  27. Heinrich Böll Foundation
  28. OXFAM
  29. Lawyers without borders
  30. Human Rights Watch
  31. Legal Agenda
  32. Women and Citizenship Association - El Kef
  33. Tunisia land of humans Association
  34. Tunisian Federation for Citizenship of both Shores
  35. Association of development and bordering of youth and childhood – Jendouba
  36. Soumoud Civil Collective
  37. Sounbola Association
  38. Equality & Parity Association
  39. Hyphenation Association
  40. Tunisian Association for Minority Support
  41. Joussour Association for Citizenship – El Kef
  42. Association of school creativity
  43. Citizenship and Liberties Association
  44. Mouwatinet Association
  45. Association for the promotion of the Right to Difference
  46. Citizens in Solidarity Association
  47. Observatory for the defense of the right to difference
  48. Tawhida Ben Cheikh Group for Research & Action in Women’s Health
  49. Tunisia Culture and Solidarity Association – Paris
  50. World Organization Against Torture
  51. Byالحوم Association
  52. Tunis Center for Press Freedom
  53. Tunisian Association for Electoral Integrity and Democracy
  54. Coalition for Women of Tunisia
  55. Enda Inter-Arab
  56. Tunisian Association of Positive Prevention
  57. Tunisian Association of Reproductive Health
  58. Free Sight Association
  59. Manifesto of Culture Association
  60. Chouf Minorities
  61. Al-Sajine 52 Initiative
  62. Amnesty International – Tunisia Section
  63. Al Kahina Association for Culture and Development
  64. CALAM Association
  65. Psychologues du Monde Organization
  66. Path of Dignity Association
  67. Tigar Association for Joint Citizenship
  68. Rural Women Association – Jendouba
  69. Horra Organization
  70. Waai Association
  71. Unies-vers-elles Association
  72. Magida Boulila Association for Modernity – Sfax
  73. Aswat Nissa Association
  74. Fanni Raghman Anni Association
  75. International Council of Women Entrepreneurs
  76. Tunisian Council of Secularism
  77. Jamaity Association
  78. Lam Echaml Association
  79. Manifesto for Development and Citizenship Association – Beja
  80. M’nemty Association
  81. Tunisian Organization for Social Justice and Solidarity
  82. Doustouna Network
  83. Y-Peer Tunisia
  84. Women and Leadership Association
  85. Frida Association
  86. Education and Family Organization
  87. Association for the Development of Education and Family
  88. Nima Association for Development and Democracy
  89. People’s Voice Association
  90. Al-Naoura Association
  91. Zmorda Space
  92. Friends of Literature, Arts and Sciences Association
  93. Zanoubia Association

 • سازمان‏های عضو ـ تونس
  vignette contact
  Tunisie
  vignette contact
  Tunisie

اقدام کنید