فدراسیون در کنار نبیل رجب ـ سرانجام آزاد شد

25/05/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی
ar en es fa fr

نبیل رجب، رییس مرکز حقوق بشر بحرین و نایب دبیر کل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، امروز پس از بیش از 600 روز از زندان آزاد شد.

دادگاه استیناف او را در تاریخ 11 دسامبر 2012 به خاطر «دعوت به تظاهرات» به دو سال زندان محکوم کرد. او در زندان جاو حبس خود را گذراند.

امینه بویاش، دبیر کل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، که به منامه سفر کرده است تا در هنگام آزادی نبیل رجب از او استقبال کند، گفت: «باعث شادی فراوان است که دوست و همکارمان نبیل را دوباره می بینیم. مدت های طولانی است که در انتظار این لحظه هستیم.»

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «نبیل تمام حکم زندان خود را گذراند. او نه از عفو برخوردار شد و نه از آزادی مشروط، با وجود این که قانون این امکان را تامین کرده بود. این تنها یک نمونه از عزم دولتمردان برای خاموش کردن تمام کسانی است که نقض حقوق بشر را در بحرین محکوم می کنند.»

گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس های خودسرانه در نشست شصت و ششم خود در ژوئن 2013 حبس نبیل رجب را خودسرانه تشخیص داد.

شمار زیادی هنوز به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی عقیده، و آزادی تشکل در بحرین در زندان هستند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که دولتمردان بحرین با وجود قول های مکرر، هنوز توصیه های نوامبر 2011 کمیسیون مستقل تحقیق بحرین را که پادشاه بحرین تشکیل داده بود به اجرا نگذاشته اند. این کمیسیون در باره موارد نقض حقوق بشر طی سرکوب اعتراض ها در سال 2011 تحقیق کرده و به ویژه دولتمردان را به آزادی زندانیان عقیدتی فرا خوانده بود.

برای اطلاعات بیشتر در باره بحرین: http://www.fidh.org/en/north-africa...

بیشتر بخوانید
communique