الجزایر و سودان: مدافعان حقوق زنان در کانون گذار سیاسی

02/08/2019
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

برابری جنسیتی و به‌طورکلی حقوق زنان مراحل اساسی در تحول هر جامعه به سوی حکومت حقوق‌مدار و دموکراسی هستند. اما در هر گذاری، خطر‌ها و دشواری‌های تازه‌ای برای زنان و مدافعان حقوق آنها پدیدار می‌شود. به منظور تحکیم مشارکت زنان در فرایند‌های گذار، به‌ویژه در الجزایر و سودان، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سمیناری برگزار کرد که در آن مدافعان حقوق زنان از همه ملیت‌ها گرد هم آمدند تا تجربه‌های خود را در میان بگذارند و نقشه‌ی راهی برای پیشبرد حقوق زنان در هر مرحله از گذار ایجاد کنند.

الجزایر، از زمان آغاز جنبش اعتراضی در فوریه ۲۰۱۹ که به «جنبش ۲۲ فوریه» نیز شهرت دارد، شاهد بسیج گسترده‌ی عمومی مردم بوده است. این موج اعتراضی که با نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دوره‌ی ریاست ‌جمهوری آغاز شد، خواهان برقراری جمهوری دوم و کناره‌گیری شخصیت‌های بلندپایه‌‌ی رژیم است.

این جنبش که شاخص آن گوناگونی و هوشیاری دسته جمعی است همچنین از حضور گسترده‌ی زنان و بسیج بسیاری از گروه‌ها و مجموعه‌های فمینیستی برخوردار است که خواست‌های کرامت، رهایی و برابری را بر اراده‌ی همگانی در جهت تغییر استوار کرده‌اند. ۱۷ گروه و جمعیت زنان «اعلامیه‌ی زنان الجزایری مبارز در راه برابری و رهایی» را در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ امضاء کردند.

جورجیا،* یکی از مشارکت کنندگان در سمینار گفت:

«هیچ جامعه‌ی آزادی بدون زنان آزاد وجود ندارد.»

فدراسیون همچنین برای تقویت مشارکت مدافعان حقوق زنان در فرایند گذار سمیناری در تونس برگزار کرد که مدافعان الجزایری و سودانی و نیز مدافعانی را از کشورهایی مثل کنیا، اسپانیا، لیبی، عراق، ایران و تاجیکستان که با چالش‌های مشابهی روبرو شده‌اند گرد هم آورد.

همکاری بین مدافعان زن به پیدایش نقشه‌ی راه مشترکی منجر شده است که توصیه‌هایی برای عمل را در بر می‌گیرد تا از فراگیری و پیشبرد حقوق زنان در مرحله از گذار اطمینان حاصل شود. این توصیه‌ها بر سه محور عمل زیر استوار است:

 تقویت جنبش فمینیستی از طریق بسیج جوانان برای تقویت انتقال بین نسل‌ها و فعالیت و همکاری متحد برای آزادی تشکل و محافظت از مدافعان حقوق زنان. مشارکت در گذار همچنین به معنای پیش بینی واکنش‌های جنبش، تعیین خواسته‌های جمعی و کارگروه‌های مشترک است.

 تقویت روابط با بخش‌های دیگر جامعه‌ی مدنی از طریق شناسایی متحدان (مردان فمینیست، افراد حرفه‌ای، دانشجویان، هنرمندان...)، افزایش آگاهی درمیان سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی ضرورت پیشبرد برابری زنان از آغاز دوره‌ی گذار و دفاع از برابری به عنوان ارزش مشترک و غیرقابل مذاکره در روابط با طرف‌های سیاسی «دموکراتیک».

 اطمینان یافتن از مشارکت زنان در نهادهای گذار از آغاز، به ویژه با ترویج حضور زنان در سمت‌های ارشد، ایجاد شورای دائمی امنیت زنان و فعالیت در جهت قرارداد جمهوری خواهی، و مخالفت با مذاکره درباره‌ی حقوقی که پیش‌تر به دست آمده است.

یاسمین لاویل، رئیس بخش شمال آفریقا و خاورمیانه فدراسیون، گفت:

«به ما می‌گویند برای درخواست حقوق زنان و رفع تبعیض علیه بیش از نیمی از جمعیت جهان هیچ زمانی مناسب نیست. اما، هیچ تغییر انقلابی مبتنی بر حقوق بشر نمی‌تواند بدون بازسازی کامل مناسبات اجتماعی و برقراری برابری بین مردان و زنان در عمل و در قانون رخ دهد.»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از طریق همراهی با مدافعان حقوق زنان در الجزایر و سودان به همراه سازمان‌های عضو خود در سراسر منطقه در راه شمول حقوق زنان در تمام مراحل فرایند گذار، احترام به آنها و محافظت از آنها به شکلی پایدار مبارزه می‌کند.

* نام مشارکت‌کنندگان به منظور ناشناس نگه داشتن آنها تغییر یافته است.

بیشتر بخوانید