دادگاه بین المللی جزایی تحقیقات مقدماتی را در باره وضعیت در فلسطین آغاز کرد

سازمان های ما [1] از آغاز تحقیقات مقدماتی دادستان دادگاه بین المللی جزایی در باره وضعیت در فلسطین استقبال می کنند. این امر نویدی برای قربانیان و صلحی پایدار در منطقه است.

دادستانی تمام موارد مربوط را مورد بررسی قرار خواهد داد تا در باره وجود زمینه ای منطقی برای ادامه تحقیقات به تصمیمی آگاهانه دست یابد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «امروز ما با تداوم معافیت از مجازات در مورد جرایم بین المللی ارتکابی در درگیری اسراییل ـ فلسطین روبرو هستیم. این گام به جلو که دادستان دادگاه بین المللی جزایی برداشته ارسال نشانه مثبتی برای قربانیان است که جامعه بین المللی صدایشان را نشنیده است.»

شعوان جبارین، نایب رییس فدراسیون و مدیر عمومی مرکز الحق، نیز افزود: «مداخله دادگاه بین المللی جزایی تنها می تواند به تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی و پیشگیری از جرایم بعدی بیانجامد.»

دادستان دادگاه بین المللی جزایی اینک تمام اطلاعات مربوط به اتهام ارتکاب جرایم بین المللی را پس از 13 ژوئن 2014 در سرزمین های اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی، مورد بررسی قرار خواهد داد. کشور فلسطین به طور رسمی در تاریخ 2 ژانویه 2015 طرف متعاهد اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی شد و اعلامیه ای بر اساس ماده 12(3) آن در مورد پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو خود از تاریخ 13 ژوئن 2014 به دادگاه سپرد.

هیأت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر طی دیدار از نوار اشغالی غزه و کرانه باختری فلسطین اشغالی در اکتبر 2014 موفق شد آثار دلخراش عملیات لبه محافظتی در نوار اشغالی غزه و تبعیض روزمره علیه فلسطینیان در سراسر سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز گسترش رو به رشد شهرک ها در کرانه باختری را مشاهده و ثبت کند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از کمیسیون بین المللی تحقیق در باره درگیری غزه، کشور فلسطین و تمام کشورها و سازمان های مربوط می خواهد به طور کامل با دفتر دادستان دادگاه بین المللی جزایی همکاری و فعالیت دادگاه بین المللی جزایی را تسهیل کنند. فدراسیون و سازمان های عضو آن به همکاری با دفتر دادستان دادگاه بین المللی جزایی و کمک به آن برای تحلیل وضعیت و نیز همکاری با کمیسیون بین المللی تحقیق ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید
communique